Medische screening bij adoptie

Ouders die besluiten een kind te adopteren horen zich aan voorwaarden te voldoen. Hierdoor heeft niet iedereen de mogelijkheid een kind voor de lol te kunnen adopteren. Ook de ‘geschikte’ ouders moeten door een bepaalde procedure heen tot zij het kind ontvangen. De overheid geeft ouders de mogelijkheid om zowel kinderen in Nederland als kinderen uit het buitenland te adopteren.

Wat betekent adoptie?

Adoptie betekent letterlijk het wettelijk aannemen van een kind. Hiermee worden de familiebanden met de biologische ouders verbroken. Volgens de wet krijgt het kind een familieband met de adoptieouders.

Wat zijn de voorwaarden voor het adopteren van een kind?

Zoals eerder vermeld, moeten ouders aan bepaalde voorwaarden voldoen. De overheid geeft ouders de mogelijkheid kinderen in Nederland en uit het buitenland te adopteren.

U heeft de mogelijkheid een Nederlands kind te adopteren als:

  • de adoptie in het belang is van het kind;
  • u geen grootouder bent van het adoptiekind;
  • u tenminste 18 jaar oud bent;
  • als het kind, volgens de rechter, niets meer van de biologische ouders hoeft te verwachten;
  • u als adoptieouder geen adoptieverzoek tegenspreekt;
  • als het kind minderjarig is. Mocht het kind 12 jaar of ouder zijn dan dan kan het ingaan tegen het adoptieverzoek.

U heeft de mogelijkheid een kind uit het buitenland te adopteren als:

  • u een beginseltoestemming heeft gekregen.

Voor de rest gelden alle andere voorwaarden voor het adopteren van een Nederlands kind ook voor een buitenlands kind. Wel kan het land van herkomst andere eisen hebben waaraan de adoptieouders moeten voldoen (gezondheid, inkomen enzovoort). Nederlandse adoptieouders die in het buitenland wonen, hebben geen toestemming nodig van de Nederlandse overheid.

Medische screening

Nadat ouders door de procedure heen zijn gegaan en het kind als hun eigen hebben ontvangen, vindt er een medische screening plaats. Deze screening wordt ook wel adoptiescreening genoemd. De screening is ervoor bedoeld de gezondheid van het kind te controleren. Adoptieouders weten dan waar zij rekening mee moeten houden, mocht het kind een allergie hebben of iets dergelijks. De screening wordt uitgevoerd door een kinderarts en bestaat onder andere uit:

  • controle van het bloed, de urine en ontlasting;
  • een montouxprik voor controle op TBC;
  • een thorax – een röntgenfoto van de linkerhand om zo de leeftijd te bepalen.

Krijg ik deze screening als adoptieouder vergoed?

De medische screening wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Met een aanvullende verzekering krijgt u (deels) behandelingen vergoed. De eigen bijdrage en het eigen risico worden hiervoor niet meegeteld. Hoeveel men precies vergoed krijgt met de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. De meeste polissen vergoeden wel 300 euro per adoptiekind.Op www.zorgverzekering.net kunt u nagaan welke zorgverzekering het beste bij u past.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!