Massaontslag door zorgbezuinigingen

In 2017 verliezen 57.000 tot 120.000 mensen hun baan in de zorg, stelt SP-kamerlid Renske Leijten. Zij trekt haar conclusies na een rapport over de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector gelezen te hebben.

De aangekondigde bezuinigingen in de ouderen-, jeugd- en thuiszorg gaan volgens Leijten leiden tot massaontslagen. In het rapport, dat nog niet aan de Tweede Kamer overhandigd was, wordt door onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) vooruitgeblikt op de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen. Leijten vraagt zich hardop af of de regering het rapport zo lang mogelijk ‘verstopt’ heeft, om discussie rond de begroting te voorkomen. Ze wilt zo snel mogelijk een debat over de gang van zaken.

Leijten noemt het ernstig dat zoveel mensen hun baan gaan kwijtraken, maar nog erger dat hulpbehoevende mensen zonder hulp komen te zitten. Volgens de politica is het krom om nu zoveel mensen te ontslaan die in de toekomst weer hard nodig zijn. De huishoudelijke zorg wordt het hardste getroffen, maar ook in de ouderen- en jeugdzorg wordt een flinke daling van de personeelsvraag verwacht.

Het complete rapport is te vinden op de website van AZW. Leijten kwam vanochtend met haar uitspraken op de website van de SP, nog zonder reactie van de regeringspartijen. Deze partijen sloten anderhalve week geleden het begrotingsakkoord met D66, Christen Unie en de SGP, waar sindsdien veel kritiek op is. SP-leider Emile Roemer stelde toen al vragentekens bij de bezuinigingen op de zorg. Ook Groen Links stelde toen al dat de ‘meest kwetsbaren’ het zwaarste geraakt gaan worden.

ActiZ, de brancheorganisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen, vreest dat een derde van de zorginstanties in de problemen geraakt of zelfs over de kop gaat. ActiZ zegt begrip te hebben voor de acties van de regering, maar probeert meer flexibiliteit te verkrijgen, waarmee de instanties alsnog gered kunnen worden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!