Massaal contractverlies onder zzp’ers

Zorgverzekeraars gaan vanaf 2015 hogere eisen stellen aan verpleegkundigen en verzorgenden die als zelfstandige zonder personeel werken (zzp’ers) waardoor het merendeel van hen vanaf dat jaar zonder contract zal zitten. Het probleem komt volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) door het opleidingsniveau van de zzp’ers, deze is naar de mening van de zorgverzekeraars te laag.

Minimum norm van opleidingsniveau vijf

Zorgverzekeraars willen vanaf januari 2015 alleen nog zzp’ers in dienst van niveau vijf. Echter heeft ongeveer 85 procent van deze zzp’ers opleidingsniveau drie of vier. Hen wordt inmiddels verzocht om hun werkzaamheden af te bouwen naar nul. Het nieuwe beroepskader is opgesteld door de werknemersorganisatie V&VN dat bepaald heeft dat wijkverpleegkundigen mensen behoren te zijn met minimaal opleidingsniveau vijf. De mbo-opleidingen voor de zorg vallen hier dus niet onder. Karel Hoenderlos van De Zorgprofessional meldde dat na vele Kamerdebatten en discussies met de Belastingdienst het vanaf 2013 mogelijk werd om in een pilot als zzp’er in de AWBZ aan de slag te gaan. De zorg van de AWBZ gaat echter vanaf 2015 naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Zorgverzekeraars beëindigen pilot

Aan de onlangs verschenen inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars is tevens te zien dat zij geen intentie hebben om de zorgverlening uit de pilot door te laten gaan. Honderden zzp’ers zullen hierdoor geen contract meer krijgen vanaf 2015. Lex Tabak van de V&VN zegt dat het wel mogelijk is om verpleegkundigen met niveau drie en vier te contracteren binnen de nieuwe aanspraak wijkverpleging. Het probleem is alleen dat de inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars deze mogelijkheid niet bieden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!