Macht zorgverzekeraars houdt kosten in toom

Door de steeds groter wordende macht van de zorgverzekeraars zijn de kosten voor behandelingen in ziekenhuizen gedaald, dit zegt Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De zorgverzekeraars houden de kosten in toom, zonder dat hierdoor de toegankelijkheid weg valt of dat er klachten komen door patiënten. De daling van de kosten komt doordat de zorgverzekeraars zich bezig houden met de zorginkoop. Langejan verteld: ‘Daar waar de zorgverzekeringen niet actief bezig zijn, blijven de kosten stijgen’.  Een voorbeeld van een opvallend gedaald kostenplaatje kwam van een eenvoudige psycholoog. Daar waren de kosten maar liefst met 28 procent gedaald, voor het eerst in twaalf jaar tijd.

Afgelopen vrijdag 11 oktober publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit haar  jaarrapport Stand van de Zorgmarkten. Hierin stond onder meer dat meer dan de helft van de kostenstijgingen in de ziekenhuiszorg veroorzaakt wordt door dat er meerdere of erg dure kosten worden gerekend per patiënt. De toezichthouder van NZa geeft aan dat eerdere cijfers aantoonden dat vergrijzing niet de nummer 1 oorzaak is van de uitgavengroei. Een kwart komt door de hoge prijzen en een kwart door het aantal toegenomen patiënten.

Naast deze positieve geluiden, zijn er ook wat negatieve te horen aan de kant van de ziekenhuisbestuurders. Zij klagen over de harde manier van onderhandelen door de zorgverzekeraars. De ziekenhuisbestuurders vinden dat de zorgverzekeraars onfatsoenlijk gedrag vertonen en te harde eisen stellen. Bestuursvoorzitter Langejan geeft aan de klachten serieus te nemen, maar ook te zeggen dat zorgverzekeraars niet voor niets de macht in handen hebben gekregen, waardoor zij goede en betaalbare zorg in kunnen kopen. De toekomst van de ziekenhuizen wordt nu vaker aan de onderhandeltafel van de zorgverzekeraars bepaald.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft wel zijn kanttekeningen bij de manier waarop de zorgverzekeraars met informatie omgaan. Verzekerden krijgen maar nauwelijks informatie, of zelfs helemaal geen informatie over de manier waarop de uiteindelijke zorg ingekocht wordt. NZa zou de verzekeraars graag transparanter zien. Hierdoor kunnen consumenten betere keuzes maken bij het kiezen van een ziekenhuis of een zorgpolis.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!