Lidmaatschap patiëntenvereniging en uw zorgverzekering

Voor zeer veel ziektes bestaat een patiëntenvereniging. Bij deze verenigingen zijn mensen aangesloten die allemaal met een bepaalde ziekte of aandoening te maken hebben. Patiëntenverenigingen behartigen de belangen van de patiënten. De vereniging communiceert en onderhandelt met de overheid, verzekeraars en zorgaanbieders. Voor zo goed als iedere ziekte of aandoening bestaat een patiëntenvereniging in Nederland, ook zijn er algemene verenigingen.

Voordelen

Als u een bepaalde ziekte of aandoening heeft, kunt u overwegen lid te worden van een patiëntenvereniging. Zo’n vereniging heeft als doel de belangen van de leden te behartigen, wat betekent dat u er niet alleen voor staat. Binnen een vereniging kunt u in contact komen met mensen met dezelfde ziekte of aandoening. Met deze mensen kunt u ervaringen uitwisselen en wellicht inspiratie opdoen. Ook verstrekt een vereniging informatie over alles wat met uw ziekte of aandoening te maken heeft. Hierdoor blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u kennis opdoen.

Patiëntenverenigingen organiseren vaak ook spreekuren en hebben een telefoonlijn waar u met uw vragen terecht kunt. Soms wordt er ook thuiszorg georganiseerd vanuit de vereniging. Dit wordt vaak uitgevoerd door vrijwilligers. Ook ondersteunen verenigingen vaak de lokale mantelzorgers die bij u over de vloer komen.

Kosten

Patiëntenverenigingen vragen jaarlijks contributie aan hun leden. Doorgaans schommelt het jaarlijks te betalen bedrag tussen de twintig en veertig euro. Voor dat geld kunt u gebruik maken van alle diensten en ontvangt u vaak nieuwsbrieven en dergelijke. De verenigingen vragen ook vaak om donateurs. Iedereen kan donateur worden, u hoeft daarvoor geen patiënt te zijn.

Vergoeding

Zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekerden vaak een vergoeding aan voor het contributie- en/of inschrijfgeld voor een patiëntenvereniging. Het hangt van uw verzekeraar en uw aanvullende verzekering af hoeveel u precies kunt verwachten, maar doorgaans dekt de vergoeding de kosten voor een jaar lang lidmaatschap bij één vereniging volledig. Soms kunt u een aparte vergoeding ontvangen voor cursussen en therapie die door uw vereniging georganiseerd worden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!