Laagste groei zorgkosten sinds 15 jaar

Deskundigen zien een voorzichtige trendbreuk met de afgelopen jaren rondom de kosten in de zorg. De uitgaven zijn in 2013 met slechts 1,6 procent gestegen ten opzichte van 2012 naar 94,2 miljard euro. De jarenlange pogingen om de zorgkosten onder controle te krijgen beginnen na 15 jaar resultaten te vertonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde afgelopen woensdag deze relatief matige stijging van de oplopende zorgkosten. De oorzaak voor deze afname zit vooral in de dalende kosten voor medicijnen, waarvan de groei in het gebruik tevens is afgenomen. Apotheken en drogisterijen hebben 5 procent minder geneesmiddelen verkocht dit jaar. Dit komt naast het feit dat dure geneesmiddelen tegenwoordig door ziekenhuizen worden geleverd, ook het medicijngebruik nam minder toe dan in de voorgaande jaren. Dit kan weer in verband worden gebracht met het eigen risico dat in de afgelopen twee jaar flink is verhoogd.

Lichte groei uitgaven ouderen- en gehandicaptenzorg

Tevens is er een opvallende ontwikkeling in de uitgaven aan gehandicaptenzorg en de ouderenzorg, die 29 procent van de totale uitgaven aan zorg voor hun rekening nemen. Deze zijn ook met 0,7 procent tot respectievelijk 2,4 procent minder gestegen dit jaar terwijl de zorgkosten hiervoor een jaar eerder nog stegen met bijna 4 procent. De afnemende stijging heeft te maken met de bezuinigingen in de zorg. De tarieven zijn verlaagd, de groeiruimte voor de uitgaven is beperkt en de vergoedingen voor vervoer werden gemiddeld lager. Zorgeconoom en bestuurder van het Westfriesgasthuis in Hoorn, Hugo Keuzenkamp, verwacht dat de ouderenzorgkosten dit jaar nog meer beperkt zullen worden vanwege de bezuinigingen zoals bijvoorbeeld de sluiting van vele verzorgingstehuizen.

Uitgaven ziekenhuiszorg stijgen het sterkst

Het sterkst stegen vorig jaar de kosten aan ziekenhuizen en praktijken van medisch specialisten. Hier was in 2013 een stijging van 4,9 procent tot 25 miljard euro. Dit hoge bedrag komt mede door de 200 miljoen euro aan dure medicijnen die voorheen bij de apothekers verstrekt werden. Door de wijziging hiervan en door de prijsdalingen zijn de medicijnenuitgaven nu met bijna 5 procent gedaald.

Onderhandelingsspel zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Keuzenkamp meldt dat het onderhandelingsspel tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn vruchten begint af te werpen. Door de toegenomen macht van de zorgverzekeraars verwacht hij dat er dit jaar een verdere rem op de zorgkosten zal komen. Keuzenkamp ziet hiermee dan ook een trendbreuk.

Uitgaven aan geneesmiddelen en kinderopvang daalt

Het CBS noteert tevens dat een aantal maatregelen om de groei van de kosten af te remmen schijnbaar effect heeft. Een van die maatregelen was onder andere de bezuiniging op de kinderopvang. Door het afnemende gebruik hiervan zijn de kosten met zeker 4 procent gedaald. Toch zet Keuzenkamp wel een kanttekening bij de trendbreuk. Hij meldt dat het heel goed mogelijk is dat net als in het verleden de vraag naar gezondheidszorg is gedaald door de economische crisis en dat het tijdens het opkomende economisch herstel heel goed mogelijk is dat er weer een inhaalslag plaats zal vinden.

Aandeel zorguitgaven bbp amper gestegen

Ondanks deze redenatie is de afnemende stijging van de zorgkosten goed voor het Rijk en de staatskas. De uitgaven aan zorg zijn vorig jaar, als percentage van het bruto binnenlands product, nagenoeg gelijk gebleven met 15,6 procent. In 2011 waarschuwde het Centraal Planbureau nog dat deze in 2040 zou kunnen oplopen tot 31 procent van het bbp door de toenemende vergrijzing in Nederland.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!