Laagopgeleide vrouwen duurst voor zorgverzekeraars

Laagopgeleiden leven korter dan hoogopgeleiden, en leven brengen bovendien meer jaren van hun leven in slechte gezondheid door, dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Uit analyse van de cijfers door Zorgverzekering.net blijkt dat laagopgeleiden daardoor duurder zijn voor zorgverzekeraars.

Laagopgeleiden zijn duurder

Hoe lager mensen opgeleid zijn, hoe meer jaren zij in slechtere gezondheid leven en dus meer zorg zullen nodig hebben. Voor mensen die een HBO of WO opleiding hebben afgerond was de levensverwachting bij de geboorte gemiddeld 84 jaar. Voor Havo, VWO of Mbo was deze 82,5 jaar, voor VMBO 80,8 jaar en voor mensen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd was de levensverwachting 77,7 jaar. Laagopgeleiden (basisonderwijs) worden dus gemiddeld minder oud dan hoogopgeleiden (HBO of WO). Bovendien leven hoogopgeleiden gemiddeld 71,8 jaar in goede gezondheid, terwijl dat voor laagopgeleiden slechts 53,1 jaar is. Dat betekent dat hoogopgeleiden zo’n 12,2 jaar in slechtere gezondheid leven en in die jaren dus meer zorg nodig zullen hebben. Laagopgeleiden leven maar liefst 24,6 jaar in slechtere gezondheid en zullen dus ruim 2 keer zo veel jaren zorg nodig hebben. Dat betekent ook dat deze groep voor zorgverzekeraars duurder is. Op 65-jarige leeftijd is de levensverwachting omhoog bijgesteld naar 86,5 jaar voor hoogopgeleiden en 82,9 voor laagopgeleiden. Het aantal jaren slechte gezondheid is omlaag gegaan naar 6,6 jaar voor hoogopgeleiden en 9,2 jaar voor laagopgeleiden.

Vrouwen versus mannen

Daarnaast worden vrouwen gemiddeld ouder dan mannen, maar leven zij meer jaren in slechtere gezondheid dan mannen. Voor mannen was de levensverwachting bij geboorte 78,8 jaar en voor vrouwen 83,6 jaar. Op 65-jarige leeftijd is de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen met enkele jaren verlengd. Mannen worden dan naar verwachting 83 jaar en vrouwen 86,9 jaar. Bij de geboorte is de verwachting dat mannen circa 63 jaar in goede gezondheid leven en vrouwen 63,4 jaar. Omdat vrouwen langer leven, betekent dit dat zij meer jaren in slechtere gezondheid doorbrengen (20,2 jaar ten opzichte van 15,8 jaar voor mannen). Het leven in goede gezondheid is voor zowel mannen als vrouwen op 65-jarige leeftijd ten opzichte van de verwachting bij de geboorte met zo’n 20 jaar verlengd. De combinatie van beide groepen is voor zorgverzekeraars het duurst, namelijk de vrouwen die laagopgeleid zijn. Die leven naar verwachting vanaf de geboorte zo’n 80 jaar, waarvan maar liefst 26,9 in slechte gezondheid. Dat is een groot verschil met de hoogopgeleide mannen die vanaf de geboorte naar verwachting zo’n 81,8 jaar leven waarvan slechts 10,3 in slechte gezondheid. Op 65 jarige leeftijd is de verwachting dat hoogopgeleide mannen gemiddeld 84,6 jaar worden, en zij daarvan nog slechts 5,6 jaar in slechte gezondheid doorbrengen. Voor de laagopgeleide vrouwen geldt dat zij op dat moment naar verwachting 84,5 jaar oud worden en 10,7 jaar daarvan in slechte gezondheid leven.

Levensverwachtingen bij geboorte

Levensverwachting (jaren) Levensverwachting in goede gezondheid (jaren) Aantal jaren leven in slechte gezondheid = meer zorggebruik
HBO of WO 84 71,8 12,2
Havo, VWO, MBO 82,5 66,3 16,2
VMBO 80,8 61,7 19,2
Basisonderwijs 77,7 53,1 24,6
Mannen totaal 78,8 63 15,8
HBO of WO (m) 81,8 71,5 10,3
Havo, VWO, MBO (m) 79,9 66,3 13,6
VMBO (m) 78,3 61,2 17,1
Basisonderwijs (m) 75,3 53 22,3
Vrouwen totaal 83,6 63,4 20,2
HBO of WO (v) 86,1 72,1 14
Havo, VWO, MBO (v) 85,1 66,3 18,8
VMBO (v) 83,3 62,1 21,2
Basisonderwijs (v) 80 53,1 26,9

 

Levensverwachtingen op 65-jarige leeftijd

Levensverwachting (jaren) Levensverwachting in goede gezondheid (jaren) Aantal jaren leven in slechte gezondheid = meer zorggebruik
HBO of WO 86,5 79,9 6,6
Havo, VWO, MBO 85,7 78 7,7
VMBO 84,7 76,3 8,4
Basisonderwijs 82,9 73,7 9,2
Mannen totaal 83 76,3 6,7
HBO of WO (m) 84,6 79 5,6
Havo, VWO, MBO (m) 83,5 77,2 6,3
VMBO (m) 82,6 75,6 7
Basisonderwijs (m) 81,2 73,5 7,7
Vrouwen totaal 86,9 77,6 9,3
HBO of WO (v) 88,3 80,7 7,6
Havo, VWO, MBO (v) 87,9 78,7 9,2
VMBO (v) 86,8 77 9,8
Basisonderwijs (v) 84,5 73,8 10,7

  * De cijfers zijn afkomstig van het RIVM en hebben betrekking op 2012

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!