Kunnen verzekerden met budgetpolis terecht bij een academisch ziekenhuis?

Er is veel verwarring rondom de budgetpolis. De patiëntenfederatie NPCF beweerde vorige week dat verzekerden met een budgetpolis niet terechtkunnen in alle academische ziekenhuizen. Volgens de branche-organisatie Zorgverzekeraars Nederland is dit niet waar. Zorgverzekering.net legt uit wanneer verzekerden met een budgetpolis wel of niet terechtkunnen bij een academisch ziekenhuis.

Patiëntenfederatie NPCF

Volgens de patiëntenfederatie NPCF lopen mensen met een budgetpolis het risico dat zij niet terechtkunnen bij academische ziekenhuizen, omdat sommige verzekeraars geen contracten hebben gesloten met academische ziekenhuizen. NPCF vindt dat deze zorg in alle polissen vergoed moet worden.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland zegt dat de bewering van de patiëntenfederatie onjuist is omdat ook verzekerden met een budgetpolis de zorg in een academisch ziekenhuis volledig vergoed kunnen krijgen. “Als de zorg die mensen nodig hebben alleen door een academisch ziekenhuis verleend kan worden, moet hierin worden voorzien en wordt deze zorg volledig vergoed. Dat geldt ook voor mensen met een budgetpolis.” aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Wanneer kan je met een budgetpolis terecht bij een academisch ziekenhuis?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen spoedeisende zorg en planbare zorg. Bij spoedeisende zorg gaat het om zorg die direct nodig is, waarbij het niet mogelijk is om een afspraak in te plannen. Reguliere ziekenhuizen kunnen patiënten, wanneer er sprake is van spoed, doorverwijzen naar een academisch ziekenhuis. In dat geval wordt de zorg in een academisch ziekenhuis ook vergoed als de patiënt een budgetpolis heeft. Planbare zorg is zorg die wel nodig is maar geen haast heeft. Deze zorg wordt alleen vergoed bij ziekenhuizen waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten. Om deze reden wordt planbare zorg bij een academisch ziekenhuis niet altijd vergoed.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!