Kosten vaccinaties kinderziekten

Alle Nederlandse kinderen worden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingeënt tegen een aantal ziektes. Deze vaccinaties moeten besmettelijke ziekten verminderen of uitroeien. Echter zijn inentingen zijn niet verplicht.

Leeftijd

Vaccinaties zijn volgens de Nederlandse overheid de beste en betrouwbaarste middelen om kinderen te beschermen tegen infectieziekten. De meeste prikken worden gegeven tot en met het vierde levensjaar van het kind. Bij negen jaar worden twee inentingen herhaald: DTP en BMR. Veel meisjes krijgen tijdens hun twaalfde nog een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Noodzaak

Hoewel sommige kinderziekten onschuldig lijken, kunnen ze toch ernstige gevolgen hebben zoals verlamming (polio). Het kan ook voorkomen dat bepaalde kinderziekten vooral gevaarlijk zijn voor volwassenen die deze ziekten niet zelf op jonge leeftijd hebben gehad. Als volwassenen op latere leeftijd in contact komen met een ziek kind, kunnen zij ernstig ziek worden.

Twaalf vaccinaties

Kinderen worden tegen twaalf ziekten ingeënt, waaronder: kinkhoest, mazelen, meningokokken C, pneumokokken, polio, rodehond, tetanus, bof, difterie, hepatitis B en Hib-ziekten. Meisjes krijgen daarbij de baarmoederhalskankerprik. De hepatitis B-vaccinatie is nieuw; baby’s die op of na 1 augustus 2011 zijn geboren krijgen deze vaccinatie.

Vaccinatieschema

De inentingen krijgt uw kind van het RVP volgens een vaccinatieschema, waarin staat op welke leeftijd uw kind welke vaccinaties krijgt. Kinderen van nul tot vier jaar worden ingeënt op het consultatiebureau. Als kinderen naar school gaan, zorg de GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat zij de inentingen ergens anders krijgen. Alleen als uw kind alle inentingen krijgt, is de vaccinatie volledig werkzaam.

Oproep

Vier tot zes weken na de geboorte van uw kind krijgt u een uitnodiging voor deelname aan het RVP thuisgestuurd, waarbij u tien oproepkaarten voor de eerste fase van het programma ontvangt. Die fase loopt vanaf de geboorte tot het kind veertien maanden is. U ontvangt dan tevens het vaccinatiebewijs voor uw kind. Later krijgt u een oproepkaart voor de andere drie vaccinatierondes. Dat zijn de vaccinaties voor kinderen van vier 4 jaar, kinderen rond de negen jaar en meisjes in het jaar dat ze dertien worden.

Als u aangegeven heeft geen gebruik te willen maken van de vaccinaties, dan krijgt u toch bij elke volgende vaccinatieronde weer een oproep. De reden hiervoor is, is dat u mogelijk van gedachten veranderd bent of omdat bepaalde medische redenen die vaccinatie eerder in de weg stonden, niet meer van toepassing zijn.

Kosten

Het kost niets om vaccinaties te ontvangen. De overheid betaalt de kosten uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Echter moeten de inentingen wel  op het consultatiebureau, de GGD of het CJG plaatsvinden en de GGD moet de vaccinaties uitvoeren met de officiële vaccins in een bepaald vaccinatieschema.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!