Korting op het verplichte eigen risico met het nieuwe zorgplan?

Minister Schippers van Volksgezondheid ziet af van de inperking van de vrije artsenkeuze en komt met een nieuw zorgplan. Met dit nieuwe voorstel kunnen patiënten korting krijgen op het verplichte eigen risico, wanneer zij gebruik maken van gecontracteerde zorgaanbieders.

Inperking vrije artsenkeuze

Minister Schippers stelde eerder een nieuwe zorgpolis voor, waarbij het voor de zorgverzekeraar niet meer verplicht zou zijn om niet-gecontracteerde zorg te vergoeden bij een naturapolis. Om deze zorgpolis te realiseren moest de Zorgverzekeringswet gewijzigd worden. Hierin staat namelijk dat de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag zijn dat dit een hinderpaal vormt voor de verzekerde om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. Er was veel kritiek op de nieuwe zorgpolis van Minister Schippers, omdat dit werd gezien als een inperking op de vrije artsenkeuze. In december werd het wetsvoorstel afgewezen door de Eerste Kamer.

Bezuinigingen

De nieuwe zorgpolis van Minister Schippers zou naar verwachting een besparing van 1 miljard euro opleveren. Dit zou geïnvesteerd worden in zorgpersoneel en huishoudelijke hulp voor ouderen en chronisch zieken. Omdat dit wetsvoorstel werd afgekeurd door de Eerste Kamer, moest er een nieuw plan komen om de zorg voor de patiënt en de overheid goedkoper te maken.

Korting eigen risico

Minister Schippers kwam vrijdag met het voorstel voor een nieuw zorgplan. Zorgverzekeraars zouden patiënten korting kunnen bieden op het verplichte eigen risico, wanneer zij kiezen voor geselecteerde gecontracteerde zorgaanbieders. Deze korting kan oplopen tot honderd procent. Hierdoor worden ouderen en chronisch zieken gestimuleerd om te kiezen voor goedkopere zorg. Ook wordt het met dit plan voor zorgverzekeraars aantrekkelijker om chronisch zieken en ouderen aan te nemen.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland, de branche-organisatie van de zorgverzekeraars, twijfelt nog aan de uitvoerbaarheid van het nieuwe voorstel. Volgens de zorgverzekeraars zou het veel tijd en geld kosten om per verzekerde het eigen risico te moeten bepalen. De Eerste Kamer en de Tweede kamer moeten nog stemmen over het nieuwe zorgplan. Als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zal de nieuwe regeling in 2016 ingaan.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!