Jongeren onwetend over zorgverzekering

Onderzoek 1 - quote1Jongeren blijken onwetend te zijn over hun zorgverzekering. Zij weten bijvoorbeeld niet hoeveel premie zij betalen of welke kosten door hun aanvullende verzekering gedekt worden. Zorgverzekeringen zijn een dure kostenpost voor jongeren: zo’n 10% van het inkomen. Toch blijken jongeren onwetend over zorgverzekering. Zo weet 38% van de jongeren niet hoeveel hij/zij betaalt voor de zorgverzekering. Dat is gebleken uit een onderzoek van zorgverzekering.net. Degenen die het wel weten, betalen gemiddeld €105,79 aan maandelijkse premie.  

Aanvullende verzekeringen zijn rookgordijn

Onderzoek 1 - quote2

70% van de ondervraagde jongeren heeft naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering. Deze aanvullende verzekeringen blijken een rookgordijn te zijn. Slechts 15% van de jongeren met een aanvullende verzekering geeft aan precies te weten wat er in de aanvullende verzekering zit. Dat betekent dat maar liefst 85% van de jongeren niet precies weet wat de aanvullende verzekering dekt. 17% heeft zelfs geen idee wat er onder de aanvullende verzekering valt.  

Overstappen bij premieverschil

Jongeren zijn niet snel geneigd over te stappen van zorgverzekeraar. 1 op de 5 jongeren geeft aan van zorgverzekeraar over te willen stappen bij een premieverschil van €5,- per maand of minder. Voor 73% van de jongeren is een premieverschil van meer dan €10,- per maand nodig om over te stappen naar een andere verzekeraar. 7,5% geeft aan sowieso niet te willen overstappen.

Onderzoek 1 - staafdiagram premieverschil

Tevreden over huidige zorgverzekeraar

Afgelopen jaar heeft 44% van de jongeren een claim ingediend bij hun zorgverzekeraar. Over het algemeen zijn de ondervraagde jongeren tevreden over hun huidige zorgverzekeraar. Op een schaal van 1 tot 7 beoordeelden zij hun huidige verzekeraar met een ruim voldoende op de volgende criteria: prijs (4,8), klantenservice (5,0), kwaliteit (5,2), afhandeling claims (4,9) en algemene beoordeling (5,2). Zilveren Kruis Achmea blijkt de meest populaire verzekeraar onder jongeren te zijn, 28% van de studenten is hierbij verzekerd. Daarna volgt CZ met 11%. Verder weten veel jongeren niet bij welke zorgverzekeraar hij/zij verzekerd is. 17% van de ondervraagden is nog bij zijn of haar ouders verzekerd en 11% heeft geen idee bij welke zorgverzekeraar zij verzekerd zijn. De rest is verdeeld over verzekeraars als Anderzorg, FBTO, ZEKUR, TakeCareNow, Ditzo, Agis, Bewuzt, OHRA, VGZ en Univé.

Onderzoek 1 - cirkeldiagram verzekeraars

Conclusie

Ondanks het gegeven dat de zorgverzekering een dure kostenpost voor jongeren is, zijn jongeren over het algemeen erg onwetend over hun huidige zorgverzekering. Deze onwetendheid kan ook de tevredenheid over de zorgverzekeraar beïnvloeden. En dat kan weer van invloed zijn op de mate waarin jongeren geneigd zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Ook het gegeven dat 38% van de jongeren niet weet wat zij voor hun zorgverzekering betalen, kan bepalend zijn voor het premieverschil dat zij nodig achten om over te stappen naar een andere verzekeraar. * Dit onderzoek is uitgevoerd door zorgverzekering.net onder 150 jongeren die online een vragenlijst hebben ingevuld. De gemiddelde leeftijd van respondenten is 22 jaar. Hiervan is 72% vrouw en 28% man. 73% van de ondervraagden heeft WO afgerond, 16% HBO, 2% MBO en 9% Voortgezet Onderwijs.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!