Jeugdzorgmedewerkers hebben geen vertrouwen in gemeenten

Jeugdzorgmedewerkers hebben geen vertrouwen in de overheveling van jeugdzorgtaken naar de gemeenten. Kinderen krijgen volgens hen niet meer de zorg die nodig is. Dit blijkt uit een onderzoek onder jeugdzorgmedewerkers door het onderzoeksbureau Totta Research, in opdracht van de vakbond Abvakabo FNV.

Overheveling zorgtaken

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorgtaken. Kinderen en ouders die geestelijke gezondsheidszorg nodig hebben, moeten vanaf dat moment een beroep doen op de gemeente. Eind augustus dit jaar liet Jeugdzorg al weten dat de gemeenten hier niet klaar voor zijn. Het grootste deel van de jeugdzorginstellingen had nog geen inzicht in het budget dat zij van de gemeenten zouden krijgen. Jeugdzorg voorspelde een afname van de beschikbare zorg door vele faillissementen. Om deze reden pleitte zij voor een noodwet, maar dit vond staatssecretaris van Rijn niet nodig.

Ontslagen

Het onderzoek van Abvakabo FNV bevestigt de verwachtingen van Jeugdzorg. ‘De zorgverschuiving verloopt verre van goed, omdat gemeenten te weinig tijd en kennis hebben. De ontslagen in de jeugdzorg moeten een halt worden toegeroepen, want de deskundigheid van deze hulpverleners is nu meer dan ooit nodig’ zegt Corrie van Brenk, de voorzitter van Abvakabo FNV. Slechts 18 procent van de jeugdzorgmedewerkers zegt dat de afspraken tussen de gemeente en de organisatie waar zij werken rond zijn. Ook geeft een groot deel van de respondenten aan dat tijdelijke contracten binnen hun organisatie niet verlengt worden. 50 procent van de respondenten vertelt dat in hun organisatie ook mensen met een vast contract ontslagen zijn. Ruim 70 procent zegt dat er hierdoor veel specialistische kennis verloren gaat.

Wachtlijsten

Doordat behandelplekken worden opgeheven en er een gebrek is aan personeel, moeten kinderen langer op hulp wachten. 70 procent van de ondervraagde jeugdzorgmedewerkers geeft aan dat er wachtlijsten zijn ontstaan voor jeugdzorg. Hierdoor krijgen kinderen niet op tijd de hulp die zij nodig hebben en lopen gezinssituaties uit de hand. Het gevolg hiervan is dat er uiteindelijk juist duurdere en zwaardere hulp nodig is. De reacties van de ondervraagden zijn schokkend. Zo zei een van de jeugdmedewerkers: ‘Mensen moeten langer wachten op hulp. De eerste zelfdoding heeft hierdoor al plaatsgevonden en die is onder het tapijt geveegd. Als ik het meld, krijg ik ontslag.’

Bezuinigingen

70 procent van de respondenten maakt zich ernstig zorgen om de bezuinigingen van de gemeenten. “We zien dat gemeenten meer geld weghalen bij de jeugdzorg dan het kabinet oplegt. Dat is, zeker nu, heel erg slecht. Geld voor zorg, moet aan zorg worden besteed’ vertelt van Brenk.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!