IVF

Als het niet lukt om via de natuurlijke weg een kind te krijgen, is een IVF-behandeling wellicht een oplossing. Bij deze reageerbuisbevruchting worden één of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen, waarna de ontstane embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst worden. Om voor een behandeling in aanmerking te komen is het raadzaam te weten wat de zorgverzekering vergoedt.

Op naam van de vrouw

Ook al ligt de oorzaak bij de man, de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen komt in feite op naam van de vrouw. Vaak wordt er bij de man ook onderzoek gedaan. Dat komt wel voor rekening van de zorgverzekering van de man, wat meestal kleine bedragen zijn.

Basispakket: vergoeding bij drie behandelingen

De regels wat betreft vergoeding van IVF-behandelingen, een afkorting van In-vitrofertilisatie, zijn in 2013 veranderd. Simpelweg komt het erop neer dat drie behandelingen per doorgaande zwangerschap worden vergoed bij een basispakket. Een afgebroken behandeling telt hierbij ook als behandeling. Een poging gaat pas in als er een geslaagde follikelpunctie heeft plaatsgevonden. Dat is wanneer er sprake is van een doorgaande zwangerschap, die minstens tien weken duurt.

Leeftijdgrens

Hiervoor geldt een leeftijdgrens: tot 43 jaar worden behandelingen vergoed. Van 38 tot 4e heb je alleen recht op terugplaatsing van één of twee embryo’s bij alle drie de pogingen. Onder de 38 jaar wordt er bij de eerste twee pogingen één embryo teruggeplaatst.

Meer kosten gedekt bij aanvullend pakket

In een aanvullende verzekering worden extra kosten opgenomen, zoals vergoeding van meer dan drie keer IVF, de kosten van invriezen van sperma, een second opinion en een adoptie-uitkering.

Vier fases tijdens IVF-poging

Je krijgt hormonen die de rijping van eicellen in het lichaam bevorderen. Daarna nemen de eicellen af, die worden bevrucht en in het laboratorium gekweekt worden tot embryo’s. Tot slot worden een of twee embryo’s in de baarmoederholte geïmplanteerd.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!