Insulinepomp en uw zorgverzekering

Sommige mensen die diabetes hebben, hebben moeite met het op pijl houden van de glucose in het bloed. Voor het reguleren van het bloed kan een insulinepomp uitkomst bieden. Het dragen van een insulinepomp biedt u vrijheid en minder zorgen. U kunt het aanpassen op uw eetgewoontes en kan voor meer rust zorgen.

Wat doet een insulinepomp?

De insulinepomp vervangt eigenlijk de functie van de alvleesklier. De pomp geeft dag en nacht een kleine hoeveelheid insuline af. De hoeveelheid wordt op uw lichaam afgestemd.

De insulinepomp zit met een klein naaldje en slangetje vast gemaakt op uw buik, waardoor de insuline automatisch ingespoten kan worden. U hoeft hier weinig naar om te kijken. Als het nodig is, kunt u extra insuline handmatig toedienen. De voordelen van een insulinepomp zijn, dat u er nauwelijks naar om hoeft te kijken, maar een nadeel is dat u de pomp overal mee naar toe moet nemen, dag en nacht. De insulinepomp is vooral handig voor kinderen, zwangere vrouwen en voor mensen wie het prikken met een pen als hinderlijk ervaren.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt alleen in aanmerking voor de insulinepomp als het toedienen van insuline via een naald of via pillen niet voldoende aanslaat bij u. U heeft echter wel een goedkeuring van de internist of huisarts nodig, voordat u de insulinepomp kunt aanvragen. De insulinepomp moet aangevraagd worden in verband met een medische indicatie.

Wat vergoedt uw verzekeraar?

Uw verzekeraar vergoedt vaak een groot deel tot de volledige kosten van het aanschaffen van een insulinepomp. Het wordt vaak vanuit de basisverzekeringen vergoed. Bij het aanschaffen van een insulinepomp, worden vaak ook de materialen die nodig zijn voor de pomp inbegrepen bij de vergoeding. Mocht er na de aanschaf iets vervangen worden, dan dient u dit bij meerdere zorgverzekeraars zelf te betalen.

De volledige dekking geldt bij vele zorgverzekeringen alleen als u uw insulinepomp aanschaft bij een gecontracteerde zorginstelling. Dit houdt in dat de zorgverzekering afspraken heeft met de zorginstelling. Mocht u de pomp nou halen bij een niet-gecontracteerde instelling, dan wordt in de regel maar een deel van de kosten vergoed. Dit neemt niet weg, dat dit nog een flink percentage kan zijn. Denk hierbij aan zo’n 50 tot 70% vergoeding.

Controleer voor de aanvraag of en hoeveel uw zorgverzekering vergoedt. Op Zorgverzekering.net kunt u de zorgverzekeraars en hun vergoedingen vergelijken.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!