Huisartsen steunen zorgakkoord

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft ‘bijna unaniem’ steun verleend aan het gesloten zorgakkoord. Dat meldt de LHV op haar website.

De LHV heeft zich met verschillende partijen binnen de vereniging (bestuur, ledenraad en huisartsenkringen) sterk gemaakt voor de werkzaamheden die binnen het huisartsenvak vallen. Daarnaast hebben bovengenoemde partijen zich hard gemaakt voor een fatsoenlijke financiering van de huisartsenpraktijk. Dat was vooraf gezien een erg moeilijke opdracht. Omdat in tijden van recessie ook de zorg niet ontzien wordt. Volgens de voorzitter van LHV, Steven van Eijck, staat de huisarts op de kaart en zou deze terecht worden gezien als een onmisbare schakel in het beter, bereikbaar en betaalbaar maken van de zorg.

De belangrijkste punten uit het akkoord zijn onder andere dat de huisartsen anderhalf procent groeiruimte moeten krijgen bovenop de normale groei. Daarnaast moet de samenwerking tussen zorgverleners in een regio verbeterd worden en ook de overname van zorg van het ziekenhuis staat centraal. Indien er sprake is van gewenste overname van zorg van het ziekenhuis, dan mag er zelfs een groei van de uitgaven van 2,5 procent gerealiseerd worden.

Er worden ook hordes genomen naar een wet die inschrijving op naam (ION) moet verplichten. Daarnaast wordt de manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) de tarieven berekend worden moderner gemaakt.  Als laatste: inmiddels  heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigd dat het akkoord voor de zorg aan alle eisen voldoet en zo is het zorgakkoord ACM-proof. Dit is niet geheel onbelangrijk, aangezien de huisarts steeds meer moet gaan samenwerken met andere zorgverleners.

Er moet de komende tijd meer werk terecht komen bij de huisarts. Dit zou langzamerhand moeten gebeuren en bovenal in een uitstekende samenwerking met de andere zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraars. De LHV zegt als laatste bovenop het proces zal zitten, daarnaast begeleidt de LHV dit proces.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!