Huisartsen bezorgd over ouderen en jeugdzorg in 2015

Huisartsen maken zich grote zorgen over het groeiende aantal ouderen dat thuiswoont maar dat eigenlijk niet kan. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit voor een versnelde invoering van de wijkverpleging. De LHV baseert zich op een eigen onderzoek onder 875 huisartsen in een groot aantal gemeenten.

De geënquêteerde artsen zien regelmatig ouderen van rond de negentig jaar die aangeven dat ze graag verzorgd zouden worden, maar die niet naar een verzorgingstehuis kunnen door het huidige kabinetsbeleid om de toegang tot dit soort instanties te beperken.

Zorg op maat

De overheid geeft sinds januari voorkeur aan “zorg op maat” in de omgeving van de oudere, dat door de gemeente en zorgverzekeraars georganiseerd moet worden, met hulp van ouderen en wijkverpleegkundigen, maar dit gaat gepaard met een bezuinigingsmaatregel. Tegelijkertijd kunnen er minder ouderen naar het verzorgingstehuis. Artsen hebben er daarom ook maar weinig vertrouwen in dat dit systeem gaat werken.

Verwaarlozing

De artsen vrezen voor verwaarlozing van de ouderen, doordat ze vereenzamen en geestelijk achteruit gaan. Ook zijn de artsen bang dat de ouderen zonder verzorging of begeleiding te weinig gaan eten of drinken. Wijkverpleegkundigen zouden dit probleem kunnen aanpakken, maar die zijn nog weinig voorhanden, terwijl er wel al meer verpleegtehuizen sluiten.

Jeugdzorg

In hetzelfde onderzoek spraken artsen ook hun zorgen uit over de vernieuwde opzet van de jeugdzorg. De artsen zijn vooral bang dat gemeenten te weinig psychiatrische zorg voor kinderen zullen gaan inkopen. Nu al worden naar de GGZ doorverwezen kinderen teruggestuurd naar de huisarts. Dat is volgens de LHV een teken dat GGZ-instellingen zich al voorbereiden op de bezuinigingen in 2015.

Gemeente verantwoordelijk

In de nieuwe opzet van de jeugdzorg krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Jeugd-GGZ, maar houdt de huisarts de rol als doorverwijzer. Omdat er vanaf 2015 15% moet worden bezuinigd op het budget voor jeugdzorg, proberen gemeenten het aantal kinderen dat doorverwezen wordt, te beperken. Dat is iets dat de gemeenten en huisartsen in overleg dienen te regelen, maar van overleg is er volgens de LHV nu nog geen sprake. Tweederde van de artsen zegt nog geen contact met de lokale overheid te hebben over de jeugdzorg.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!