Hospice en uw zorgverzekering

Mensen die in een gevorderd stadium van hun ongeneeslijke aandoening zijn en daardoor niet meer thuis verzorgd kunnen worden, kunnen terecht in een hospice. In een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, wordt de persoon in huiselijke vorm verzorgd door vrijwilligers. Verpleegkundigen en artsen verstrekken de palliatieve zorg. Hiermee wordt geprobeerd de leefkwaliteit in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden. Men kan tot aan het moment van overlijden in een hospice verblijven.

Het juiste hospice

Het uitzoeken van een geschikt hospice is een gevoelige en soms lastige bezigheid. U wilt waarschijnlijk een hospice dichtbij huis met een goede naam, dat niet al te duur is. Daarbij stellen zorgverzekeraars ook nog eens bepaalde eisen aan uw hospice, mocht u in aanmerking willen komen voor een vergoeding. Het hospice moet namelijk erkend worden door de verzekeraar, waardoor u er niet zomaar één kunt uitkiezen.

Vergoedingen

Een hospice brengt een eigen bijdrage in rekening. Deze bijdrage is bedoeld voor dagelijkse kosten als eten, drinken en wassen. Zorgverzekeraars bieden klanten met bepaalde aanvullende zorgverzekeringen een dagelijkse vergoeding van enkele tientallen euro’s, met een jaarlijks maximum. Deze dagelijkse vergoedingen en het jaarlijks maximum kunnen flink uiteen lopen, ook tussen de verschillende aanvullende verzekeringen van één verzekeraar. Vanuit een basisverzekering wordt niets vergoed.

Aandachtspunten

Om zeker te weten dat u bij een goed hospice terecht komt en u zoveel mogelijk vergoed krijgt is het van belang dat u rekening houdt met de onderstaande aandachtspunten.

  • De wettelijke verplichte eigen bijdrage is inkomensafhankelijk
  • Een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is noodzakelijk en kunt u via uw huisarts of medisch specialist aanvragen
  • Raadpleeg Stichting Agora – het landelijke ondersteuningspunt voor palliatieve zorg – als u op zoek gaat naar een geschikt hospice
  • De meeste hospices worden gedeeltelijk vergoed via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!