Honderd miljoen beschikbaar voor zorgsector

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft bekend gemaakt tachtig tot honderd miljoen euro beschikbaar te stellen voor de zorgsector, wanneer de sector zelf een gelijkwaardig bedrag beschikbaar stelt. Het geld zou bedoeld zijn om banen in de zorg te behouden, het omscholen van personeel en het aantrekken van meer jongeren voor werk in de zorg.

Onderhandeling

Minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid onderhandelen met organisaties in de zorgsector over hoe het baanbehoud, de omscholing en het aantrekken/opleiden van meer jongeren in de praktijk vorm kan krijgen. Het geld dat door de minister beschikbaar wordt gesteld is onderdeel van de zeshonderd miljoen die vanwege het sociaal akkoord voor banenplannen werd uitgetrokken. Minister Asscher neemt nu zelf het initiatief om een groot gedeelte van deze zeshonderd miljoen voor de zorg in te zetten. Hij komt met dit voorstel naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat mensen vinden dat de politiek meer aandacht aan zorg, economie en werk moet besteden.

Veranderingen in de zorg

De zorg zal er in de loop van de jaren anders uit komen te zien, onder andere vanwege het streven dat hulpbehoevende ouderen langer thuis moeten blijven wonen. De zorg die daarbij nodig is, neemt daardoor andere vormen aan. Om deze reden zijn ook andere typen banen nodig, waardoor personeel zal moeten worden omgeschoold en/of bijgeschoold.

Sectorbreed

De minister wil de ontwikkelingen sectorbreed gaan trekken, wat moet leiden tot meer effici├źntie. Wanneer een individuele zorginstelling dan te weinig werk meer heeft, zouden deze mensen juist elders in de zorgsector direct aan de slag moeten kunnen, in plaats van dat zij zouden worden ontslagen. Het geld zou dan worden gebruikt voor omscholing en bijscholing, zodat deze mensen elders kunnen worden ingezet. In diverse sectoren zijn al banenplannen goedgekeurd. Het gaat om de bouwsector, transport en kinderopvang. Nu is de zorgsector aan de beurt. Vanaf dinsdag 1 april kunnen weer nieuwe plannen voor baanbehoud worden aangevraagd.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!