Hoge budgetkorting Jeugdzorg 2015

Instellingen in de jeugd- gehandicaptenzorg verwachten volgend jaar een budgetkorting van 10 tot 30 procent. Dit blijkt uit een steekproef door onderzoeksbureau Significant onder 73 instellingen. De regering ging uit van een efficiencykorting van slechts drie procent.

Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Dit betekent dat alle kinderen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, hiervoor een beroep moeten doen op de gemeenten. Kinderen die nu al gezondheidszorg krijgen, hebben in 2015 recht op dezelfde hulp.

Budgetkorting

De regering heeft een efficiencykorting van drie procent berekend. Uit onderzoek van Significant blijken gemeenten een stuk meer te moeten besparen. Een op de drie instellingen verwacht een budgetkorting van 20 tot 30 procent. Een kwart gaat uit van een bezuiniging van 10 tot 20 procent.

Gevolgen

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten is het verschil in cijfers te verklaren is doordat de regering hun cijfers gebaseerd heeft op het aantal jeugdzorgcliënten in 2012. Dit aantal is een stuk lager dan in 2014. Hierdoor hebben de gemeenten niet genoeg budget om voldoende zorg in te kopen. Dit brengt de continuïteit van de zorg in gevaar. Ook Hans Schrimbeck van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is bang dat de kwaliteit van de jeugdzorg in 2015 achteruitgaat door de bezuinigingen. Hij verwacht dat locaties gesloten moeten worden en er bezuinigd moet worden op personeel. René Peters, wethouder van de gemeente Oss, schreef hierover een brief naar staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn. Het budget dat de gemeente Oss heeft gekregen is 20 procent minder dan in afgelopen jaren werd uitgegeven. Hierdoor zullen waarschijnlijk meerdere zorginstellingen moeten sluiten.

Transitie Autoriteit Jeugd

Zorginstellingen die verwachten dat de bezuinigingen ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg, moeten zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd. Al de helft van de zorginstellingen die deelnamen aan het onderzoek hebben zich hier gemeld en 14 procent is dit nog van plan.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!