Het aantal onverzekerden vanwege geloof blijft stijgen

Een zorgverzekering is in Nederland verplicht. Toch zijn er mensen die op grond van hun geloof of levenswijze bezwaar hebben tegen elke vorm van verzekering, dus ook tegen zorgverzekeringen. Een zogenoemde ‘gemoedsbezwaarde’ kan via De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontheffing aanvragen voor de premieplicht. Het is wel zo dat gemoedsbezwaarden verplicht zijn om een extra belasting te betalen, die de premie en inkomensafhankelijke bijdrage vervangt. Het aantal gemoedsbezwaarden in Nederland blijft stijgen.

Sinds 2005 meer dan verdubbeld

Opvallend is dat het aantal gemoedsbezwaarden blijft toenemen. Voordat de verplichte zorgverzekering was ingegaan, in 2005, waren er ongeveer vijf duizend mensen die op grond van hun geloof of levenswijze niet betaalde voor verzekeringen. Na de verplichting op een zorgverzekering, in 2006, werden het er al gauw elf duizend. Sinds 2006 neemt het aantal geleidelijk toe waardoor er in 2013, 12,566 geregistreerde gemoedsbezwaarden waren. Het jaar 2012 kende een piek in het aantal nieuwe geregistreerde. In dat jaar kwamen er 314 bij op de lijst. Het totale aantal steeg in 2012 van 12.186 naar 12.500.

Mogelijke verklaring

Een mogelijke reden hiervoor is de ´Wet opsporing Onverzekerde´ die in maart 2011 van kracht is gegaan. De wet zorgt ervoor dat mensen zonder zorgverzekeringen eerst een aanmaning krijgen, vervolgens worden beboet en dan alsnog door de overheid worden verzekerd. Een klein deel van de onverzekerden heeft zich toen als gemoedsbezwaarde laten registreren. Een andere reden voor het groeiende aantal kan zijn, dat naar aanleiding van de discussie rondom gemoedsbezwaren tegen vaccinaties, steeds meer mensen bewuster worden van de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen en zelf het initiatief nemen. Of de stijging ook door heeft gezet in 2014 is nog niet bekend maar dit zal blijken uit het rapport Verzekerdenmonitor 2015, samengesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met de Directie Zorgverzekeringen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!