Griepprik en uw zorgverzekering

Griep is een ziekte die u kunt oplopen door het influenzavirus. Het is een besmettelijke ziekte die uw luchtwegen infecteert. Griep is een jaarlijks terugkerende ziekte die voornamelijk in de wintermaanden toeslaat. Doorgaans verloopt de ziekte mild, of zelfs helemaal zonder dat u het door heeft. Sommige mensen hebben echter een verhoogd risico om ernstig ziek te worden als gevolg van een griep. Deze groep bestaat voornamelijk uit mensen met een specifieke medische aandoening en mensen van 60 jaar of ouder. Deze mensen wordt aangeraden de jaarlijkse griepprik te halen, maar hoe werkt dat en wordt de prik wel vergoed?

Griepprik

Dankzij de griepprik wordt de kans dat u griep oploopt kleiner, al biedt het geen garantie. Mocht u, ondanks de vaccinatie, toch griep krijgen helpt het in ieder geval om de griep milder te laten verlopen en wordt de kans op complicaties verkleind. Als u al een andere aandoening heeft, verkleint de prik de kans dat deze aandoening verergert. De prik wordt jaarlijks in oktober of november uitgedeeld, zodat de vaccinatie volledig effect heeft tijdens de wintermaanden. De bescherming blijft tot een half jaar van kracht.

Risicogroepen

Als u tot één van de onderstaande risicogroepen behoort, biedt de overheid u jaarlijks een gratis griepprik aan. U krijgt dan ieder jaar automatisch een uitnodiging toegestuurd om de prik bij uw huisarts te komen halen.

  • Mensen van 60 jaar en ouder
  • Mensen met hart- en vaatziekten
  • Mensen met longziekten
  • Mensen met diabetes
  • Mensen met weinig weerstand
  • Nierpatiënten
  • Kinderen vanaf zes maanden die gedurende langere periode salicylaten gebruiken
  • Mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen
  • Mensen die in een verpleeghuis wonen en niet onder bovenstaande groepen vallen

Vergoedingen

Behoort u niet tot één van de bovenstaande risicogroepen, maar wilt u wel de griepprik krijgen? Dat is voor iedereen mogelijk, echter krijgt u de prik enkel vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Raadpleeg uw zorgverzekeraar bij welke variant van aanvullende zorgverzekeringen uw griepprik vergoed wordt. Mocht uw verzekeraar de griepprik niet vergoeden, moet u het zelf betalen. Sommige werkgevers bieden hun personeel jaarlijks (gratis) de vaccinatie aan, maar voel u nooit verplicht. De griepprik is altijd op vrijwillige basis.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!