GGZ: Achmea uit op geldstrijd

Achmea heeft in een brief aan alle GGZ instellingen kenbaar gemaakt dat de inkoopprocedure voor gespecialiseerde ggz zal veranderen. Dit maakt GGZ maandagochtend duidelijk op hun website.

Het bericht van Achmea slaat op de maandagmorgen als een bom in. Achmea heeft de Geestelijke Gezondheid Zorg laten weten, dat de instellingen die niet akkoord gaan met de prijzen die de zorginstelling ingesteld heeft, geen contract meer zullen hebben met Achmea. Hiermee zet Achmea de curatieve Geestelijke Gezondheidszorg op scherp.

De brief van Achmea komt als reactie op de tariefsverhoging die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kortgeleden uitbracht. De NZa vond het nodig om de kosten voor behandelingen omhoog te krikken, omdat deze niet meer gewijzigd zijn sinds 2004 en de zorginstellingen nu volgens NZa dus onder de kostprijs zouden werken.

Volgens GGZ heeft Achmea al die tijd de prijsvaststelling van NZa genegeerd en haar eigen (lage) tarieven berekend. De instellingen worden nu gedwongen om onder de kostprijs te blijven werken, doordat weigeren niet aan de orde is. Achmea zet hiermee de zorginstellingen onder dwang.

Paul van Rooij van GGZ Nederland geeft aan dat er al veel reacties binnen zijn gekomen van ggz-instellingen vanuit heel het land. Van Rooij geeft ook aan dat in de brief, die Achmea opgesteld heeft, heel duidelijk staat dat de vervolggesprekken alleen plaats zullen vinden met de instellingen die hun voorstel accepteren. Overleg is dus kort gezegd van de baan. Volgens Van Rooij gaat Achmea met deze actie het lokale overleg dat momenteel plaatsvindt uit de weg.

De GGZ is van mening dat Achmea hier de overleggen over de kwaliteit van zorg, bespoedigen van ontslag van patiënten en het voorkomen van opnames van patiënten, laat voor wat ze zijn. Achmea zou alleen bezig zijn met een strijd om geld.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!