Geriatrische zorg in 2014, een overzicht

Revalideren op hogere leeftijd vraagt om een speciale behandeling. Deze medische zorg voor ouderen, ook wel geriatrische zorg genoemd, wordt ook volgend jaar weer vergoed vanuit de basisverzekering. Toch is het verstandig om op een aantal zaken te letten. Zorgverzekering.net legt het voor u uit.

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) richt zich op kwetsbare ouderen met complexe multimorbiditeit. Wat verstaan zorgverzekeraars daar precies onder?

  • Kwetsbaarheid kan zich op zowel lichamelijk als geestelijk gebied voordoen. Kort gezegd: een verlies aan vitaliteit en een toenemend gebrek aan weerstand tegen fysieke belasting.
  • Multimorbiditeit is een lastig woord voor de veelvuldige aanwezigheid van ziekten, stoornissen, beperkingen of handicaps. Complex wordt de situatie als de oorzaken moeilijk te ontrafelen zijn en behandelingen niet het gewenste effect hebben.

Van toepassing?

Wat wel handig is om te weten zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op deze zorg. Ook in 2014 heeft u hier recht op wanneer u in het ziekenhuis een zogenaamde ‘medisch-specialistische behandeling’ heeft ondergaan, maar ten gevolge van bijvoorbeeld een botbreuk, beroerte, nieuwe knie of nieuwe heup nog niet in staat bent naar huis terug te keren. Belangrijk is hier wel dat de geriatrische zorg alleen van toepassing is als dit aansluitend is op zo’n ziekenhuisopname (geen verpleeghuis). Ook dient u echt bij het begin van de geriatrische revalidatie te worden opgenomen.

De medisch specialist van het ziekenhuis waar u opgenomen bent geweest zal u in dat geval een schriftelijke verwijzing meegeven. Wel zal er eerst nog door een specialist ouderengeneeskunde of een revalidatiearts een indicatie voor geriatrische revalidatie moeten worden gesteld.

Vergoeding of niet?

Geriatrische zorg is per 1 januari 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor u als cliënt niet zo heel interessant, aangezien de zorg in 2014 gewoon nog steeds vanuit het verplichte basispakket wordt vergoed. Het eigen risico is van toepassing. Als u dit jaar al meer kosten heeft gemaakt dat het eigen risico, betaalt u niets en vergoedt uw verzekeraar de zorgkosten. Aan eigen bijdrage rekent uw verzekeraar niets.

Geriatrie wordt vanuit het basispakket voor een duur van maximaal zes maanden vergoed. Het kan natuurlijk voorkomen dat de revalidatie langer dan een half jaar duurt. Neem in dat geval contact op met uw verzekeraar en vraag daar naar de mogelijkheden.

Rolstoelen, prothesen en orthesen, maatwerk tilbanden en ligorthesen, het zijn allemaal hulpmiddelen die bij de geriatrische zorg horen en ook allemaal hulpmiddelen die worden vergoed vanuit het basispakket.

Keuze uit zorgaanbieders

Uw zorgverzekeraar heeft vele contracten uitstaan met specialisten ouderengeneeskunde, die de leiding hebben over teams van fysiotherapeuten, verplegers, ergotherapeuten, logopedisten, psychotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkenden. U mag dan ook zelf een hulpverlener kiezen bij uw verzekeraar.

Mocht u nu een zorgaanbieder op het oog hebben die niet gecontracteerd staat, dan dient u eerst schriftelijke toestemming te hebben van uw verzekeraar. Neem in dat geval tijdig contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Kijk voor een eerlijke vergelijking op Zorgverzekering.net.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!