Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Het GVS, afkorting voor geneesmiddelenvergoedingssysteem, is een document waar alle vergoedingen van geneesmiddelen worden vastgesteld. Ook is in het GVS bepaald hoe geneesmiddelen in groepen onderling vervangen kunnen worden. De geneesmiddelen die niet in het GVS staan vermeld, worden niet verzekerd door de basisverzekering.

Geneesmiddelenvergoeding

Zoals eerder aangegeven, worden geneesmiddelen die buiten het GVS vallen niet gevoed. De ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist welke geneesmiddelen uit het GVS mogen worden vergoed. In het GVS staan sommige medicijnen in groepen opgedeeld op basis van werkzame stoffen. Aan andere medicijnen zijn weer voorwaarden verbonden waarbij deze bijvoorbeeld alleen voor mensen zijn bedoeld met een bepaalde aandoening. Zorgverzekeraars mogen zelf kiezen welke medicijnen zij vergoeden, als een geneesmiddel maar de werkzame stof bevat die in het GVS staat opgenomen. Dit heet het preferentiebeleid.

Vervangbaarheid van geneesmiddelen

In het GVS staat expliciet aangegeven welke geneesmiddelen vervangen mogen worden voor een alternatief met dezelfde werkzame stoffen. De geneesmiddelen die hiervoor in aanmerking komen moeten in de eerste instantie bij gelijksoortige gebieden kunnen worden toegepast. Ook moeten de vervangende geneesmiddelen via dezelfde toedieningswijze worden kunnen ingenomen. Tot slot is het verplicht dat een vervangend geneesmiddel voor dezelfde leeftijdscategorie is bestemd.

Geregistreerde geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) is een instantie dat geneesmiddelen beoordeeld zodat deze middelen een Nederlandse registratie krijgen. Een geneesmiddel krijgt dan een RVG-nummer (Registratie voor Geneesmiddelen). Als geneesmiddelen in de RVG staan vermeld zijn ze in Nederland legaal. Voor al deze geneesmiddelen kan een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten. Let wel dat niet alle verzekeringen dezelfde geneesmiddelen vergoeden. Voor meer informatie hierover kunt u uw polisvoorwaarden controleren. Wilt u weten met welke zorgverzekering u hierbij het beste uitkomt? Vergelijk gemakkelijk en snel op de website de verschillende zorgverzekeringen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!