Gemoedsbezwaren, dan betaal je geen zorgpremie

Meer dan 12.500* gelovige mensen in Nederland sluiten geen verzekeringen af omdat zij menen dat dit conflicteert met het geloof in God. Ze betalen dus ook geen premie voor de zorgverzekering. Deze groep staat bekend als de gemoedsbezwaarden. Zij geloven in Gods plan, waardoor verzekeren dus niet relevant is. God is immers je verzekering. En als Hij besluit dat het leven afgelopen is, dan moet je je daar bij neerleggen.

Aangezien deze groep mensen geen premie betaalt, moeten zij een ontheffing voor de AWBZ aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) door een ‘Verklaring van gemoedsbezwaren’ in te vullen. Nadat de SVB de ontheffing heeft verleend, zijn gemoedsbezwaarden automatisch niet meer verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Omdat iedereen geld afdraagt voor zorg, moeten gemoedsbezwaarden ter compensatie een deel van hun loon afstaan als zorgbijdrage. Dit deel staat gelijk aan de inkomensafhankelijke bijdrage die mensen met een zorgverzekering betalen. De werkgever houdt deze zorgbijdrage in op het loon en maakt dit over aan de Belastingdienst. Laatstgenoemde instantie speelt dit geld vervolgens weer door naar het College voor zorgverzekeringen (CVZ), die het geld opzij zet als een noodpotje voor medische zorg. Mocht de gemoedsbezwaarde gebruik willen maken van zorg, dan wordt eerst het geld in dit potje aangesproken. Het overige bedrag moet uit eigen zak worden betaald.

Christelijke zorgverzekering

Voor gelovige mensen is er in Nederland één zorgverzekeraar die rekening houdt met hun levensbeschouwing: de christelijke zorgverzekeraar Pro Life. Deze verzekeraar verschilt met reguliere zorgverzekeraars door geen vergoedingen te verstrekken voor behandelingen die botsen met de christelijke levensvisie. Het gaat hier om abortus, opzettelijk levensbeëindigende handelingen, In Vitro Fertilisaties (IVF’s) waarbij er sprake is van restembryo’s, geslachtsveranderende ingrepen en genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn.

Toch kiezen veel religieuze mensen voor een verzekering bij een reguliere zorgverzekeraar. Je kunt immers gewoon je eigen standpunten behouden en alleen de zorg afnemen waar je levensbeschouwelijk gezien achter staat. Veel gelovigen die kiezen voor een christelijke zorgverzekering beargumenteren echter dat het feit dat andere verzekeraars behandelingen vergoeden die tegen de Bijbel ingaan, genoeg reden is om geen reguliere verzekering af te sluiten.

Gelovigen hebben dus drie mogelijkheden in Nederland: een reguliere verzekering afsluiten en alleen zorg afnemen die strookt met het geloof, een christelijke zorgverzekering bij Pro Life of een ontheffing aanvragen wegens gemoedsbezwaring.

*Meest recente cijfers van VerzekerdenMonitor 2013 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dd. 31 december 2012

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!