Gemeenten niet klaar voor overname zorgtaken

Volgens de Algemene Rekenkamer is het nog niet zeker of gemeenten per 1 januari 2015 klaar zijn om hun nieuwe zorgtaken op zich te nemen. Het gaat om de taken rondom langdurige zorg, jeugdzorg en werk, die vanaf 2015 moeten worden overgeheveld naar de gemeenten.

Beoordelingsmoment

De Algemene Rekenkamer wil in oktober een beoordelingsmoment invoeren, zodat bekeken kan worden of de ontwikkelingen voldoende vergevorderd zijn en gemeenten inderdaad de taken per 1 januari 2015 op zich kunnen nemen. Met de overheveling is maar liefst 8 miljard euro gemoeid. De Algemene Rekenkamer wil daarom dat een onafhankelijke commissie dit proces gaat begeleiden.

Onduidelijkheid

Voor nu zijn gemeenten bezig met de voorbereidingen, maar vindt er geen centrale aansturing wat betreft de voorbereidingen plaats. De gemeenten handelen apart van elkaar en er is veel onduidelijkheid. Het gaat om 403 gemeenten die taken van de overheid gaan overnemen, en zo’n 800.000 zorgbehoevenden die hier gevolgen van zullen ondervinden. Hoeveel geld er uiteindelijk van de overheid naar gemeenten gaat is onduidelijk.

Kabinet

Het kabinet negeert het voorstel van de Rekenkamer om een beoordelingsmoment in te lassen. Wanneer dit inderdaad niet doorgaat, zal pas zo’n anderhalf jaar later kunnen worden geëvalueerd hoe de overheveling is gegaan. Waarom het kabinet niets doet met het voorstel van de Rekenkamer is onduidelijk. Eerder al waarschuwden andere organisaties voor te snelle overheveling van taken, waaronder het CPB en de Raad van State. Ook deden bekende Nederlanders al een oproep om de overheveling van zorgtaken uit te stellen tot 2016, vanwege de zeer korte voorbereidingstijd. Vooralsnog ziet het er dus naar uit dat de overheveling gewoon op 1 januari 2015 plaats zal vinden.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!