Gemeenten hebben zorg ingekocht

Staatssecretaris Van Rijn heeft gisteren aan de Tweede Kamer meegedeeld dat vrijwel alle gemeenten en zorgverzekeraars de inkoop voor begeleiding, dagbesteding, cliëntondersteuning en wijkverpleging hebben afgerond.

Wetten zijn feit geworden

Vanaf 1 januari wordt de verpleging en verzorging voor mensen die dat nodig hebben vanuit het basispakket vergoed. Van Rijn heeft gisteren laten weten dat zorgverzekeraars deze wijkverpleegkundige zorg hebben ingekocht. Door deze zorginkoop zijn de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg nu ook praktisch gerealiseerd. Door de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen gemeenten nieuwe vormen van ondersteuning thuis en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien aanbieden. Door de Wet langdurige zorg zullen gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid hebben over de zelfstandig wonende hulpbehoevende. Hiermee is alle zorg, ondersteuning en jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 dichtbij georganiseerd voor iedereen die dat nodig heeft.  Er moeten in sommige gevallen nog wel wat kleine details worden uitgewerkt voordat de inkoopcontracten formeel zijn getekend.

Persoonlijke situatie

Van Rijn: ‘De komende weken is het belangrijk dat alle cliënten van gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en aanbieders weten welke zorg er voor hen is. Vooral de aanbieders hebben hierin een belangrijke rol. Zij staan direct in contact met cliënten en kunnen dus direct goed informeren.’ Voor informatie over de veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen inwoners terecht bij hun gemeente, zorgverzekeraar of aanbieder.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!