Gemeenten Bible Belt krijgen minder geld voor jeugdzorg

Per 1 januari 2015 wordt een aantal taken van de overheid naar de gemeenten overgeheveld. Eén van de taken die vanaf dan onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zal vallen is de jeugdzorg. Hiervoor wordt budget verdeeld over de verschillende gemeenten, zodat zij hun nieuwe taken kunnen uitvoeren. Binnenlands Bestuur meldt dat gemeenten in de Bible Belt minder geld toebedeeld krijgen dan andere gemeenten. Uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur met cijfers van Deloitte blijkt deze ongelijke verdeling van het geld over de verschillende gemeenten. Als voorbeeld kijken we naar de gemeente Bunschoten. Deze krijgt naar verwachting een budget van zo’n 402 euro per jongere krijgt. Dit is erg weinig in verhouding tot andere gemeenten, want het gemiddelde budget per jongere is zo’n 919 euro. De bedragen zijn overigens nog niet definitief.

Oorzaak

De oorzaak van het grote verschil zit hem in de manier waarop het budget verdeeld wordt. De verdeling vindt namelijk plaats op basis van zorggebruik. In gemeenten in de Bible Belt wordt relatief gezien minder gebruik gemaakt van zorg. In deze regio’s wonen veel gereformeerden en zeer streng gelovigen, die de problemen van hun jongeren liever zelf oplossen. Hoe minder geld er in een gemeente in de afgelopen jaren besteed werd aan jeugdzorg, hoe minder budget er nu wordt vrijgemaakt voor diezelfde zorgbesteding. Gemeenten waar voorheen veel geld werd besteed aan jeugdzorg, krijgen nu ook meer budget. “Eigenlijk niet meer dan logisch” vindt Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net. “Waarom zou een gemeente die eerder ook niet meer geld nodig had voor jeugdzorg daar nu ineens meer budget voor moeten krijgen?. Het geld moet dusdanig verdeeld worden, zodat het terecht komt waar het nodig is. Wanneer gemeenten relatief gezien minderen jongeren in de jeugdzorg hebben, hoeft daar geen extra budget naartoe.” alsdus van der Zee van Zorgverzekering.net.

Verschil ik kwaliteit

In de media is er veel aandacht geweest voor het feit dat bij de overheveling van de zorgtaken naar gemeenten, de kwaliteit van de zorg per gemeente kan gaan verschillen. Gemeenten met minder jongeren in de jeugdzorg zullen de zorg dus met minder budget op kwaliteit moeten zien te houden, maar tegelijkertijd wordt er ook minder gebruik gemaakt van zorg.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!