Gehandicapten en chronisch zieken krijgen geen tegemoetkoming meer

Per 1 januari van dit jaar wordt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) met terugwerkende kracht afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een belastingaftrek die alleen bedoeld is voor mensen met lage inkomens. Dit meldt Klik, een online platform voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.

Bezuinigingsmaatregel

De Wtcg is destijds ingevoerd als bezuinigingsmaatregel om zo de belastingaftrek van ziektekosten te vervangen. De wet kwam chronisch zieken en gehandicapten tegemoet in extra kosten voor bijvoorbeeld verwarming, vervoer of beddengoed. De afgelopen vijf jaar werden de tegemoetkomingen uitgekeerd aan iedereen die veel zorgkosten maakt, ook zij die het financieel niet nodig hebben.

Andere compensaties

De Wtcg is niet de enige regeling die wordt afgeschaft. Staatssecretaris van Rijn (VWS) wil ook af van de regeling waarmee chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd worden voor het eigen risico in de zorgverzekering. Bij afschaffing levert dit de overheid zo’n 1,3 miljard euro op. 438 miljoen blijft beschikbaar voor de belastingaftrek van structurele zorgkosten. Gemeenten krijgen 268 miljoen als extra steun voor mensen met een beperking.

De meningen zijn verdeeld

Meerdere partijen hebben tijdens het kamerdebat laten weten dat ze zich zorgen maken over chronisch zieken en gehandicapten die dan in de problemen komen. Voorstanders zijn echter van mening dat de tegemoetkomingen niet doen wat ze moeten doen en zij menen dat een groot deel van het geld bij mensen die de compensatie niet nodig hebben. Maatwerk door gemeenten moet ervoor zorgen dat de juiste mensen – zij die het echt nodig hebben – het geld krijgen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!