Geestelijke gezondheidszorg

Kort gezegd richt de geestelijke gezondheidszorg, afgekort met GGZ, zich op mensen met psychische problemen. Het doel is om de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van het leven van de mens te herstellen en te verbeteren. Uw zorgverzekering vergoedt, behalve het wettelijke verplichte eigen risico, de behandeling van psychische stoornissen. Daarvoor is wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Meest voorkomende typen psychische problemen

Veertig procent van de Nederlands krijgt in hun leven te maken met psychische problemen, zowel jong als oud. De twee meest voorkomende typen psychische problemen zijn emotionele problemen en gedragsproblemen. Emotionele problemen bestaan vaak uit angstklachten en depressiviteitsklachten, terwijl gedragsproblemen zich kenmerken door agressiviteit, antisociaal of isolatie gedrag. Zijn deze psychische problemen zo ernstig, dan kan dit leiden tot een psychische stoornis. Denk hierbij aan een depressie, angststoornis, verslaving, of schizofrenie.

Vier typen zorg

Het hangt van de ernst van het probleem af welke zorg u krijgt. Bij eerstelijnszorg komen vooral mensen met lichte klachten terecht. Dit gebeurt vaak bij de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen. Daarnaast is er de ambulante gespecialiseerde zorg, ook wel tweedelijnszorg. Ten derde is er de crisisopvang, waar cliënten zich vrijwillig kunnen aanmelden voor opname maar ook gedwongen kunnen worden opgenomen. Tot slot is er opname en langdurige behandeling aan cliënten met complexe aandoeningen, zoals depressies, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en verslaving.

Vergoeding

Voor GGZ-hulp door uw huisarts, bedrijfarts, Bureau Jeugdzorg of online adviezen via internet hoeft u niet te betalen. In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekering de behandeling van psychische stoornissen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. Is er sprake van crisisopvang of heeft u langdurige, ambulante GGZ zorg nodig, dan wordt dit ook vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw opname en behandeling wordt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed als u langer dan een jaar bent opgenomen.

Er is sprake van een eigen risico als u behandeld wordt door een eerstelijnspsycholoog. Bij huisarstenzorg is dit eigen risico niet van toepassing.

Twintig euro per consult

Heeft u een verwijzing van de huis- of bedrijfsarts, dan krijgt u de eerste vijf gesprekken met een eenstelijnspsycholoog vergoedt vanuit de basiszorgverzekering. Hierbij betaalt u wel een eigen bijdrage van twintig euro per consult. Vaak vergoedt een aanvullende verzekering deze eigen bijdrage. Wilt u een internetbehandelingstraject, ook wel e-health genoemd, dan is uw eigen bijdrage vijftig euro.

Veranderingen 2014

De vergoeding voor consulten bij eerstelijnspsychologen verandert in 2014.  Terwijl nu nog vijf consulten vergoedt worden uit uw zorgverzekering, vervalt vanaf 2014 die beperking. Zorg krijgt u dan vanuit de basis-GGZ.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!