Geen eigen risico verpleging aan huis in 2015

Vanaf 2015 valt de verpleging en verzorging aan huis onder de basisverzekering. Niet alleen wordt deze zorg dan vergoed door de zorgverzekeraar, ook hoeven patiënten geen eigen risico te betalen over de wijkverpleging. Dat betekent dat de wijkverpleging op dezelfde wijze georganiseerd wordt als de huisartsenzorg. Patiënten hoeven dan niets zelf te betalen wanneer zij gebruik maken van deze zorg. Door deze vormen van zorg in de basisverzekering op te nemen en er geen eigen risico op toe te passen, zorgt de overheid ervoor dat vanaf 2015 ook de toegang tot wijkverpleging laagdrempelig is voor patiënten.

Budget per patiënt

Verder vinden er nog enkele veranderingen plaats. Zo zullen wijkverpleegkundigen vanaf 2015 een bepaald budget per patiënt krijgen, zodat zij niet meer per minuut hoeven bij te houden aan welke patiënt zij verzorging hebben verleend. Op die manier kunnen de wijkverpleegkundigen, die uiteindelijk toch het dichtst bij de patiënt staan, bepalen welke patiënt welke zorg nodig heeft.

Huisartsen

Huisartsen gaan zich vanaf 2015 ook meer richten op resultaten die behaald moeten worden. In plaats van het aantal handelingen dat zij verrichten, worden dan de behaalde resultaten van de verleende zorg bekeken. Hiervoor kunnen zij samenwerken met andere zorgverleners.

Premie 2015 omhoog

Patiënten betalen dus geen rekening voor de wijkverpleging waarvan zij gebruik hebben gemaakt, maar deze hervormingen dragen er wel aan bij dat de zorgpremie van de basisverzekering in 2015 omhoog zal gaan. Door de verantwoordelijkheden die de zorgverzekeraars erbij krijgen en de kosten die daarmee gepaard gaan, zal de zorgpremie voor 2015 stijgen. Uiteindelijk zijn het dus niet de zorgverzekeraars, maar de verzekerden die dit gaan betalen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!