Fraude op grote schaal met artsencodes

Op grote schaal worden onterechte declaraties uitgekeerd door zorgverzekeraars. Het gaat om mensen die geen arts zijn en niet-bestaande zorginstellingen, die misbruik maken van declaratiecodes van echte artsen.

Om als arts of zorginstelling zorgkosten bij een zorgverzekeraar te kunnen declareren, is een persoonlijke declaratiecode (AGB-code) nodig. Het bedrijf van de zorgverzekeraars dat deze AGB-codes beheert is Vektis. Zodra een code wordt uitgegeven, wordt gecontroleerd of iemand ook echt arts is. Inmiddels is aan het licht gekomen dat wanneer een code eenmaal is afgegeven, er niet telkens opnieuw controle van de juistheid van deze code plaatsvindt. Het is daardoor vrij gemakkelijk om met de persoonlijke codes te frauderen en inmiddels is bekend geworden dat dit op grote schaal gebeurt. Nep-artsen en -zorginstellingen maken misbruik van de codes van echte artsen en kunnen op deze manier kosten declareren voor behandelingen die nooit hebben plaatsgevonden.

Sommige artsen laten zelfs tegen betaling van een percentage hun persoonlijke code misbruiken. Op die manier worden er declaraties uitbetaald voor behandelingen die anders nooit vergoed zouden zijn.

Zo werd er een geval in Rotterdam ontdekt van een vrouw die vele onterechte declaraties indiende, terwijl zij geen gediplomeerde arts of behandelaar is. De declaraties werden zonder problemen uitbetaald. Zij kreeg dit voor elkaar doordat ze gebruik maakte van de AGB-code van een echte arts. Toen de echte arts in de gevangenis zat (vanwege een andere fraudezaak) bleven de declaraties echter doorgaan, waardoor de fraude aan het licht kwam.

Zelfs de codes van gepensioneerde en overleden artsen worden misbruikt. Het misbruik van de persoonlijke declaratiecodes blijkt één van de grootste vormen van fraude in de zorg te zijn. Zorgverzekeraars DSW en Achmea geven aan dat het om honderden gevallen van fraude gaat. Willen we de zorgfraude bestrijden, dan moet de controle op het gebruik van deze codes veel strenger.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!