Flapoorcorrectie en uw zorgverzekering

Flaporen, ook bekend als afstaande oren, zijn een veel voorkomende afwijking aan de oren. Ongeveer vier procent van de Nederlandse bevolking wordt geboren met flaporen. Door misvorming van het kraakbeen in de oorschelp staan de oren meer naar buiten dan gewoonlijk. Flaporen hebben geen negatieve invloed op het gehoor, maar kunnen wel als vervelend voor het uiterlijk beschouwd worden.

Operatie

Flaporen kunnen met behulp van plastische chirurgie gecorrigeerd worden tijdens een operatie. De medische term voor deze operatie is otoplastiek. Tijdens de operatie wordt een snee gemaakt aan de achterkant van het oor, waarna het kraakbeen in de gewenste vorm gezet wordt. Vervolgens wordt het stukje overgebleven huid verwijderd, waarna de wond gehecht wordt met oplosbare hechtingen. Volwassenen worden vaak plaatselijk verdoofd, kinderen gaan doorgaans onder volledige narcose. De operatie zelf duurt ongeveer één uur, maar alles bij elkaar gaat het vaak om een dagbehandeling.

Kinderen

De correctie wordt voornamelijk bij kinderen uitgevoerd. Vaak gebeurt dit om pesterijen te voorkomen. Rond het zesde levensjaar zijn de oren volgroeid en is de operatie dus mogelijk, al wordt er vaak gewacht tot de leeftijd dat het kind bewust is van zijn of haar flaporen.

Vergoeding

Flapoorcorrectie wordt niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De correctie voor kinderen wordt bij een aanvullende zorgverzekering meestal volledig vergoed, al is dat geen zekerheid. Bij de meeste verzekeraars maakt het niet uit welke variant van de aanvullende zorgverzekeringen afgesloten is, maar wordt er wel gekeken naar leeftijd. Als voorwaarde voor de vergoeding wordt er vaak een maximum leeftijd van tussen de zestien en achttien jaar gehanteerd. Sommige verzekeraars hebben die leeftijd nog een stuk lager bepaald. Volwassenen die een flapoorcorrectie willen ondergaan krijgen minder vaak een vergoeding. Bij het kleine aantal verzekeraars dat volwassenen een vergoeding biedt, heeft u vaak een uitgebreide aanvullende verzekering nodig.

Voorwaarden

Als u in aanmerking komt voor een vergoeding moet er wel aan het één en ander voldaan worden. Zo moet uw verzekeraar akkoord gaan, moet u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist hebben en moet uw behandelaar afspraken hebben gemaakt met uw verzekeraar.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!