Financiële meevaller 1,1 miljard voor VWS

In 2013 heeft het ministerie van VWS maar liefst 1,1, miljard minder uitgegeven dan vooraf begroot was. In de jaren ervoor stegen de zorgkosten elk jaar en werd ook telkens meer uitgegeven dan begroot was. Vorige week werd al bekend dat de zorgkosten in 2013 minder zijn gestegen dan de jaren ervoor. In 2012 werd er 900 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot en in de jaren daarvoor maar liefst 1,5 miljard teveel. In het afgelopen jaar werd er dus 1,1 miljard minder uitgegeven dan begroot was.

Daling medicijnprijzen

De financiële meevaller is ontstaan in de Zvw (Zorgverzekeringswet), onder andere door de aanzienlijk gedaalde tarieven van medicijnen. Doordat deze goedkoper zijn geworden, was er minder budget nodig voor de vergoeding van medicijnen, maar liefst 1,1 miljard. Daarnaast is ook minder geld uitgegeven aan huisartszorg en tandzorg dan was begroot en ook aan fysiotherapie en andere vormen van paramedische zorg werd minder besteed dan vooraf was ingeschat. Datzelfde geldt voor verloskunde en kraamzorg. Op andere gebieden werd de begroting echter wel overschreden. Ziekenhuizen bijvoorbeeld, hebben de begroting met 300 miljoen overschreden. De cijfers zijn echter allemaal nog niet definitief. De daadwerkelijke bedragen zullen begin 2015 bekend worden.

Zorgfraude

Ook werd in 2013 veel aandacht besteed aan de bestrijding van zorgfraude. Cijfers van deze aanpak zijn nog niet bekend en minister Schippers hoopt hier in juni 2014 meer over te kunnen zeggen. Er zijn diverse maatregelen genomen om fraude in de zorg aan te pakken. Volgens de Algemene Rekenkamer moeten er meer gedaan worden aan preventie als het gaat om het voorkomen van misbruik en fraude in de zorg. Ook is het van belang dat er strengere controle plaatsvindt en dat er sancties worden getroffen bij overtreding.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!