Erfelijkheidsonderzoek en de zorgverzekering

Het komt wel eens voor dat generaties in een familie worden geteisterd met dezelfde aandoening en/of ziekte. De conclusie wordt dan getrokken dat de ziekte/aandoening in de familie zit. De kans is er dan dat nakomelingen ook last zullen ervaren van deze ziekte/aandoening. Maar hoe weten we nou of deze aandoening/ziekte daadwerkelijk erfelijk is, en is er een manier om de erfelijke aandoening/ziekte te bestrijden bij volgende generaties?

Wat kan ik het beste doen in zo’n situatie?

Patiënten die met dit soort vragen rondlopen, hebben de mogelijkheid een erfelijkheidsonderzoek te ondergaan. Bij dit onderzoek wordt uitgezocht of de aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is.

Wat is het doel van een erfelijkheidsonderzoek?

Het doel van het erfelijkheidsonderzoek is om aan te tonen of de aandoening/afwijking daadwerkelijk erfelijk is. Daarnaast wordt er ook geconstateerd of er een verhoogde kans is dat nakomelingen te maken zullen krijgen met deze erfelijke aandoening/afwijking.

Als er een verhoogde kans is op de aandoening/afwijking zijn er een aantal keuzemogelijkheden:

  • Met uw arts/specialist wordt er afgesproken dat u regelmatig op controle komt.
  • De beslissing op het gebied van gezinsvorming kan worden besproken.
  • Ook kunnen er mogelijke onderzoeken voor en na de zwangerschap worden verricht.

Kan ik me zomaar aanmelden voor een erfelijkheidsonderzoek?

Meestal dient u een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist in bezit te hebben. Daarnaast dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. U komt in aanmerking voor een erfelijkheidsonderzoek als:

  • U mogelijk een erfelijke of aangeboren aandoening heeft.
  • Uw kind mogelijk een erfelijke of aangeboren aandoening heeft.
  • In uw familie mogelijk een erfelijke of aangeboren aandoening aanwezig is.
  • U zich wilt laten onderzoek op dragerschap van een erfelijke aandoening.

Voordat het onderzoek van start gaat, voert u een aantal gesprekken met uw arts/medische specialist.

Krijg ik dit onderzoek vergoed?

De basisverzekering vergoedt alle medische onderzoeken die te maken hebben met genetisch onderzoek. Het eigen risico wordt hierin meegeteld. Het eigen risico bedraagt in 2013 350 euro. In 2014 zal dit oplopen tot 360 euro. Een onderzoek starten zonder een verwijsbrief van de huisarts of medische specialist wordt niet vergoed.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!