Er wordt meer overgestapt in 2019

Dekking en prijs belangrijk bij overstappen

Uit recent onderzoek is gebleken dat 15% van de mensen die onderzocht zijn in 2019 is overgestapt van zorgverzekering terwijl er in 2018 11% was overgestapt. De twee grootste redenen om over te stappen zijn de prijs van de zorgverzekering en de dekking die zorgverzekering heeft. Ook geeft 50% aan dat zij in de laatste 10 jaar niet zijn overgestapt en zich ook niet verdiept hebben bij een andere verzekering. Ze melden dat ze nog steeds tevreden zijn met hun huidige zorgverzekering. Hiervan geeft 47% aan zich pas te willen verdiepen in een andere verzekering wanneer een overstap financieel nut heeft. De belangrijkste reden voor de onderzochten om toch bij hun huidige verzekering te blijven is de goede service dat de huidige verzekeraar biedt.

Band met verzekeraar is belangrijk

Voor de mensen die veel zorg nodig hebben is dit anders. Van de mensen die veel zorg nodig hebben, zegt 14% dat ze dit jaar hun zorgverzekering hebben aangepast. Ook beoordelen zij hun zorgverzekeraar vaak beter dan mensen die bijna geen zorg nodig hebben. De mensen met meer zorg hebben vaak meer contact met hun verzekeraar en hebben hierdoor een betere band opgebouwd (46%). Mensen die veel zorg nodig hebben stappen dus minder vaak over blijkt uit onderzoek.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!