Epilepsie en uw zorgverzekering

Epilepsie is een ziekte waarbij plotselinge aanvallen optreden, die veroorzaakt worden door een massale ontlading van een groep zenuwcellen. Dit uit zich in hevige spasmen of schokkende bewegingen van armen, benen, romp of gezicht.

Oorzaak

Alle handelingen van een mens worden gestuurd door de hersenen. Zonder die aansturing kan een mens niet bewegen, horen, zien, ruiken of ademhalen. De miljarden hersencelen in de hersenen bestaan geven voortdurend boodschappen aan elkaar door. Dat gebeurt via elektrische impulsen en chemische stoffen. Soms wordt dit systeem verstoord. Het gevolg hiervan is een plotselinge en overmatige ontlading van hersencellen, net als een soort kortsluiting. Deze storing uit zich in een epileptische aanval. Deze aanval uit zich bij ieder persoon anders. Iemand kan vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, iets vreemds ruiken of even afwezig zijn.

Langdurige, zich steeds herhalende aanvallen kunnen levensbedreigend zijn. Er is dan sprake van status epilepticus.

Behandeling

Wanneer u vermoedt dat u epilepsie heeft, dan is het slim om naar uw arts te gaan. De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, de verschijnselen, een lichamelijk onderzoek en daarvoor geschikte diagnostische tests (zoals een hersenfilmpje). Bij sommige pati├źnten kunnen daarnaast beeldvormende technieken nodig zijn om andere hersenaandoeningen uit te sluiten.

Vaak is de oorzaak van epilepsie zelden weg te nemen. Als u epilepsie heeft, dan is het gebruik van medicijnen de meest gangbare manier. Dit kan bijvoorbeeld het medicijn anti-epileptica zijn. De medicijnen werken niet genezend, maar aanvallen kunnen hiermee in de meeste aanvallen goed worden onderdrukt.

Vergoeding

U kunt voor extra uitgaven komen te staan als gevolg van uw epilepsie. Voor een aantal van die kosten kunt u een beroep doen op de eigen zorgverzekering, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Toch kan het voorkomen dat u een bepaalde voorziening niet vergoed krijgt, ondanks de voorzieningen via de WMO, de AWBZ en de zorgverzekeraar. U kunt dan een beroep doen op het Epilepsiefonds voor een individuele subsidie. De subsidie is bedoeld voor voorzieningen en kosten die medisch noodzakelijk zijn vanwege de epilepsie en als u het zelf niet kan betalen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!