Enorme toestroom gehandicapten benauwt huisartsen

Uit onderzoek van NIVEL onder zo’n 400 huisartsen blijkt dat bijna 60 procent van de huisartsen in Nederland bang zijn voor problemen die ontstaan door het groeiend aantal patiënten met een verstandelijke beperking in diens praktijk. De stijging van de toestroom van gehandicapten houdt verband met de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015. Door deze hervormingen wordt een deel van de langdurige zorg geëxtramuraliseerd. Dit heeft tot gevolg dat een groep mensen die een lichte of matige verstandelijke beperking heeft niet meer in een instelling voor gehandicaptenzorg mag wonen en eerder zelfstandig of bij familie moeten wonen. Uiteindelijk zal hierdoor naar schatting het aantal patiënten met een lichte of matige verstandelijke beperking in de huisartsenpraktijken toenemen.

Zorg verstandelijk gehandicapten moet worden verbeterd

Volgens het NIVEL-onderzoek blijkt dat huisartsen vinden dat hun zorg aan patiënten met een verstandelijke beperking op meerdere punten verbeterd kan en zou moeten worden. Ze vinden de toestroom erg zorgwekkend ondanks dat ze al vaak met deze doelgroep te maken hebben binnen hun praktijk. 95 procent van de huisartsen heeft namelijk al mensen met een lichte verstandelijke beperking in zijn praktijk gehad. 68 procent van de huisartsen heeft ook al patiënten met een matige verstandelijke beperking binnen de deuren gehad en ongeveer 26 procent van de huisartsen heeft zelfs mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in hun praktijk gehad. Het probleem en de angst van de huisartsen ligt dan ook vooral in het feit dat de meeste huisartsen hun kennis en vaardigheden om zorg te kunnen verlenen aan de patiënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking relatief lager inschatten dan de kennis die ze hebben om mensen met een lichte beperking als patiënt te hebben.

Knelpunten

Op dit moment ervaart maar liefst 64 procent van de huisartsen knelpunten bij de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De knelpunten die de huisartsen ervaren hebben meestal te maken met gebrek aan kennis over gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en syndroom-specifieke medische ziektebeelden. Daar komt nog bovenop dat meer dan de helft van de huisartsen niet samen werkt met een arts die gespecialiseerd is in het werken met mensen met een verstandelijke beperking (AVG). Ook heeft bijna 50 procent van de huisartsen te weinig tijd in een consult met mensen die een verstandelijke beperking hebben en tevens vinden ze dat de samenwerking met begeleiders en artsen van de verstandelijke gehandicaptenzorg beter zou moeten kunnen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!