Enorme stijging zorgpremie 2015 van 200 euro

Door veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 dreigt de zorgpremie volgend jaar met maar liefst 200 euro te stijgen. Waar voor de zorgverzekering 2014 de premies allemaal zo´n 100 euro zijn gedaald, wordt voor de zorgverzekering 2015 een stijging verwacht van 20 procent.

Daar nog eens bovenop zal ook het eigen risico stijgen van 360 euro in 2014, naar zo´n 400 euro in 2015. Met de premiestijging zal ook een stijging van de werkgeversbijdrage gepaard gaan.

Veranderingen in de zorg

Deze enorme stijging wordt veroorzaakt door veranderingen in de zorg die vanaf 1 januari 2015 zullen plaatsvinden. Het betreft de zorg die momenteel nog vanuit de AWBZ wordt vergoed, maar die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars gaat vallen. Alleen via zorginstellingen zoals verpleeghuizen en verzorgingstehuizen kan dan nog gebruik gemaakt worden van zorg uit de AWBZ en de toegang tot deze instellingen wordt aangescherpt.

Gemeente

Een gedeelte van de zorg komt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Het gaat dan om zorg die nodig is voor mensen die langer thuis blijven wonen, omdat zij vanwege de aangescherpte toegang tot zorginstellingen nog niet in een verzorgingstehuis terecht kunnen.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor vergoeding van de zorg in alle GGZ-instellingen. Ook andere zorg die nodig is voor mensen die nog thuis wonen gaat naar de zorgverzekeraars. Denk daarbij bijvoorbeeld aan steunkousen en andere vormen van persoonlijke verzorging.

Door deze veranderingen in de zorg en de daarmee gepaard gaande premiestijging van de zorgverzekering in 2015, wordt zorg voor veel mensen steeds moeilijker betaalbaar. Het Ministerie van Volksgezondheid zoekt naar een geschikte oplossing.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!