Enorm aantal ontslagen in de zorg in 2015

Brancheorganisatie Actiz verwacht een enorm aantal ontslagen in de zorg vanwege de bezuinigingen. In de afgelopen maanden werd al bekend dat er ten minste 11.000 ontslagen zouden vallen, maar naar verwachting gaan daar in 2015 nog zeker 44.000 ontslagen bij komen. Volgens Actiz wordt de huishoudelijke zorg het hardst geraakt. Daar vallen naar verwachting de meeste ontslagen, al zullen ook andere banen getroffen worden. Wanneer verzorgingstehuizen moeten sluiten, komen alle andere banen binnen het verzorgingstehuis ten slotte ook te vervallen.

FNV

Vakbond FNV verwacht dat het werkelijke aantal ontslagen nóg veel hoger ligt. Zij verwachten maar liefst 100.000 ontslagen in de zorg in 2015. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om tijdelijke contracten die niet verlengd worden, iets wat nu ook al veel gebeurt.

Meer verantwoordelijkheid

Nu al ligt er bovendien meer verantwoordelijkheid bij verzorgend personeel. Zij krijgen bijvoorbeeld administratieve taken voor hun rekening, zodat er op dat gebied minder personeel nodig is. Dit gaat echter wel ten koste van de zorg. Verzorgend personeel is niet bedoeld voor dergelijke administratieve taken, waardoor de lasten voor hen behoorlijk verzwaard worden. Bovendien is er steeds meer zorg nodig, want er komen steeds meer hulpbehoevende ouderen die ook verzorgd moeten worden. Er moet meer zorg geleverd worden in minder tijd en met minder geld.

Van Rijn

Staatssecretaris Van Rijn stelt juist dat de aantallen ontslagen waarschijnlijk lager liggen. Volgens hem is in de berekeningen geen rekening gehouden met het sectorplan dat zal worden ingezet om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden. Voor dit sectorplan wordt in totaal tweehonderd miljoen extra uitgetrokken. De ene helft van dit geld wordt beschikbaar gesteld door het kabinet, de andere helft door vakbonden en werkgevers in de zorgsector. Met dit plan moet één derde van de werknemers in elk geval naar ander werk worden begeleid.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!