Eigen risico zorgverzekering

Wat is het eigen risico? Nederland is een verzorgingsstaat, wat inhoudt dat alle inwoners voor elkaar moeten zorgen. Dit is onder andere mogelijk door de verplichte basis zorgverzekering, inclusief een verplicht eigen risico. Het eigen risico kan uitgebreid worden met een vrijwillig eigen risico.

Wat houdt eigen risico in?

Vanaf 2013 is het verplicht voor zorgverzekeringen om een minimale eigen risico van 350 euro te bieden. Dit houdt in dat de eerste 350 euro door de verzekerde betaald dient te worden, op de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg na. Deze krijgen verzekerden standaard vergoed. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft de plicht een eigen risico te betalen. Ook een keus is om het eigen risico te verhogen tot een maximumbedrag van 850 euro, dit wordt ook wel vrijwillige eigen risico genoemd. Dit leidt automatisch tot een premiekorting. Let wel dat dit per zorgverzekering anders is. Weten hoeveel er bespaard kan worden met een vrijwillige eigen risico? Bekijk het op de website.

Eigen risico compensatie

Ter compensatie van de verhoging dat is doorgevoerd in 2013, krijgen mensen met een laag inkomen extra zorgtoeslag. Het bedrag is dit jaar met 115 euro per persoon gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Sommige verzekerden hebben daarbij recht op compensatie van het eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een chronische ziekte. zij krijgen daarvoor een automatische bericht van het CAK.

Inkomensafhankelijk eigen risico?

Plannen van het kabinet waren om anno 2015 het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen een lager eigen risico zouden gaan betalen dan mensen met een hoger inkomen. Inmiddels is bekend geworden dat het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico voor te veel uitvoeringsproblemen zou zorgen. Deze plannen zijn daarom van de baan. Het eigen risico blijft voor iedereen gelijk, zo rond de 350 euro. Hogere inkomens zullen echter wel meer belasting gaan betalen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!