Eigen risico toch niet inkomensafhankelijk

De plannen van het kabinet om het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk te maken gaan niet door. Dat blijkt uit stukken die op Prinsjesdag zullen worden gepubliceerd. Het eigen risico blijft voor iedereen gelijk, zo rond de 350 euro. Dat lijkt in eerste instantie goed nieuws voor de hogere inkomens. Het kabinet heeft echter aangegeven dat de nivelleringsoperatie in omvang niet anders zal zijn dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dat betekent dat de hogere inkomens uiteindelijk via andere maatregelen alsnog meer gaan betalen.

Voor mensen met een laag inkomen komt er compensatie van het eigen risico, zij zullen meer zorgtoeslag gaan ontvangen en blijven er dus op vooruit gaan. De hogere inkomens zullen te maken krijgen met belastingverhoging.

Vorig jaar waren de PvdA en VVD nog overeengekomen dat de zorgkosten op twee manieren inkomensafhankelijk zouden worden:

  1. Inkomensafhankelijke zorgpremie
  2. Inkomensafhankelijk eigen risico vanaf 2015

De inkomensafhankelijke zorgpremie was na veel ophef al snel geschrapt. Nu vervalt ook de maatregel om de hogere inkomens vanaf 2015 een hoger eigen risico te laten betalen en zal het eigen risico voor iedereen gelijk blijven, zo rond de 350 euro.

Om de nivellering van inkomens toch te kunnen realiseren wordt de algemene heffingskorting gewijzigd. De algemene heffingskorting is een belastingvoordeel van maximaal 2.000 euro netto, dat tot nu toe iedereen kreeg. Voor de hogere inkomens (vanaf 55.000 euro) wordt deze korting afgebouwd en voor de hoogste inkomens verdwijnt deze zelfs geheel.

Wanneer het eigen risico inkomensafhankelijk zou worden, zouden hoge inkomens, wanneer zij veel zorg zouden gebruiken, er maximaal 250 euro per jaar op achteruit gaan. Deze maatregel komt nu te vervallen. Wanneer de algemene heffingskorting echter wordt afgebouwd of zelfs in zijn geheel verdwijnt, kunnen de hogere inkomens er jaarlijks tot 2.000 euro netto per inkomen op achteruit gaan. Er staan wel andere maatregelen tegenover om deze achteruitgang voor hogere inkomens weer te compenseren. Het gaat dan onder andere om een verhoging van de arbeidskorting. Voor de hoogste inkomens waarvoor de algemene heffingskorting geheel komt te vervallen, wordt de achteruitgang echter lang niet voldoende gecompenseerd.

Zorgverzekeraars zijn opgelucht over deze maatregel. Zij vonden het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico al een slecht idee omdat het onuitvoerbaar en onwenselijk zou zijn. Bovendien zitten verzekeraars helemaal niet te wachten op privégegevens over de inkomens van verzekerden. We zullen moeten wachten tot Prinsjesdag voor de bekendmaking van alle definitieve plannen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!