Eigen bijdrage voor second opinion

Volgens het Zorginstituut is het onverstandig om de second opinion uit het basispakket te halen. Ontevreden patiënten die hun diagnose of behandeling in twijfel trekken, moeten de mogelijkheid hebben om naar een tweede arts te gaan. Als de patiënt zelf een bijdrage aan een second opinion moet leveren wordt de toegang tot deze zorg beperkt.

Eigen bijdrage

Vorig jaar heeft minister Schippers partijen in de zorg gevraagd om mee te denken over de invulling van het basispakket. De Orde van Medisch Specialisten heeft toen geadviseerd om patiënten een eigen bijdrage te laten leveren voor een second opinion. Volgens voorzitter Franka de Grave kost een second opinion veel geld en wordt er vrijwel nooit een nieuwe diagnose gesteld. Het Zorginstituut, het belangrijkste adviesorgaan van minister Schippers, vindt dat de second opinion niet uit het basispakket moet worden gehaald omdat patiënten recht hebben op een tweede beoordeling door een specialist. Als patiënten ontevreden zijn over de diagnose of behandeling door hun medisch specialist, moeten ze bij een tweede arts terecht kunnen. Een second opinion zorgt voor een verbetering van de patiënttevredenheid en bevordert de kwaliteit van de zorg. De minister hoeft deze raad van het Zorginstituut niet op te volgen, toch wordt dit wel vaak gedaan.

Richtlijnen

Het Zorginstituut stelt de volgende drie richtlijnen voor om zo te zorgen dat er niet onnodig vaak een second opinion wordt aangevraagd. Er moet toestemming voor een second opinion aan de zorgverzekeraar worden gevraagd. Ook de huisarts zal een belangrijke rol krijgen, hij zal de verzoeken om een second opinion beoordelen en zal deze in sommige gevallen weigeren. Tot slot is het bij een second opinion niet meer de bedoeling dat ieder onderzoek opnieuw wordt gedaan.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!