eHealth in 2014

Veel artsen en patiënten weten nog niet dat online zorg in veel gevallen gewoon vergoed wordt. Per 1 januari 2014 krijgen huisartsen zelfs nog meer de ruimte om eHealth initiatieven te gebruiken binnen hun psychische zorgverlening. Heeft eHealth echt de toekomst?

Wat is eHealth?

De term werd in 1999 voor het eerst gebruikt en is met de komst van internet een grotere rol gaan spelen bij innovatieve projecten binnen de zorg. Achmea en Philips zijn onlangs een onderzoek gestart naar telezorg. Verschillende instellingen maken zich hard om eHealth in de toekomst van de grond te krijgen.

Wat wordt vergoed?

De huisarts bepaalt dus welke zorg vergoed wordt. Daarnaast kunnen mensen ook zelf op zoek naar online zorg. Zo zijn er online dietisten te vinden, waarbij je na een face-to-face gesprek (dat is verplicht) online gebruik kunt maken van de diensten. Zorgverzekeraars vergoeden deze zorg ook.

De zorgverzekeraar is bereid zorg te vergoeden als de vorm en de effectiviteit van de zorg niet veranderen. Een online consult voor een psycholoog gaat prima en ook hulp bij afvallen moet lukken. Het College voor Zorgverzekeringen heeft zelfs een apart tarief voor internetconsulten voor de hulp van een eerstelijnspsycholoog.

Grotere rol binnen het GGZ

Huisartsen maken gebruik van Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ). Dat zijn praktijkondersteuners uit de gezondheidszorg, die werk kunnen overnemen van de huisarts. De rol van deze praktijkondersteuners blijft zich uitbreiden. Maar daarnaast gebeurt er nog iets interessants. In 2014 kan die praktijkondersteuning ook bestaan uit eHealth. Het geld dat daarvoor vrijgemaakt is, kan soepeler worden ingezet. De huisarts bepaalt zelf welke zorg hij in huis haalt, waarbij nu ook eHealth projecten kunnen worden opgepikt.

In ontwikkeling

eHealth staat nog in haar kinderschoenen. Veel zorginstellingen proberen te experimenteren met het fenomeen en zorgverzekeraars investeren hierin. Daarnaast wordt het personeel geschoold om in de toekomst om te kunnen gaan met de online zorg. Zo wordt in het AMC met een deelopleiding Health Informatics gegeven, waardoor het personeel beter om moet kunnen gaan met ICT in de zorg.

Dat eHealth volgens de zorgsector toekomst heeft bewijst het e-Vita project van Achmea en Philips. In het project wordt zo’n vierenhalf miljoen euro geïnvesteerd, waardoor ziekenhuizen, artsen en universiteiten onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheden online. Ze hopen daarmee het aantal behandelingen terug te dringen, waardoor de artsen zelf meer aandacht en tijd kunnen besteden aan hun zorg.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!