Effecten psychotherapie

Mensen die last hebben van ernstige somberheid, angststoornissen, anorexia of problemen met zelfvertrouwen hebben kunnen in psychotherapie gaan. Psychotherapie is een speciale soort therapie en is geschikt voor mensen met uiteenlopende klachten. Veel van die klachten vinden hun oorsprong in persoonlijkheids- of angststoornissen. Effecten psychotherapie verschillen per patiënt, maar kunnen de klachten sterk verminderen. Bij deze therapie wordt er vooral veel gepraat. De therapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut of neuropsycholoog en is niet alleen individueel, maar kan ook met een groep zoals een gezin of relatie zijn. De therapeut probeert in de gesprekken de patiënt positiever naar zijn of haar problemen te laten kijken. De effecten van psychotherapie verschillen per patiënt, maar vaak worden de klachten sterk verminderd zodat de patiënt weer ‘normaal’ kan leven. Hoe lang de therapie duurt ligt heel erg aan de persoon en de aard van de problemen. De meeste patiënten zijn zich door de psychotherapie meer bewust van hun aandoening en de gevolgen. Hierdoor kunnen ze hun problemen beter accepteren. Aangezien psychotherapie alleen gebruikt maakt van gesprekken zijn er weinig slechte effecten. Bij sommige mensen werkt de therapie niet. Ze gaan door de gesprekken juist meer nadenken en daardoor kan de angst en somberheid juist toenemen. De effecten van psychotherapie betreffen niet alleen de geestelijke gesteldheid, maar kunnen ook zorgen voor een verbetering van de gezondheid. Door de therapie is de patient zich bewust van de noodzaak om lichamelijk én geestelijk gezond te zijn. En aangezien ook mensen met anorexia bij een psychotherapeut terecht kunnen zijn de lichamelijke effecten voor die patiënten natuurlijk groter. De vergoeding van psychotherapie verschilt per verzekeraar en soort verzekering. Daarin wordt ook nog een verschil gemaakt tussen eerstelijns psychologische zorg. Die acute zorg bestaat uit de eerste vijf behandelingen, en wordt deels vergoed door de basisverzekering. Wel moet per behandeling er 20 euro eigen bijdrage betaald worden. De langdurige tweedelijnsbehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de AWBZ.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!