Dyslexie

Vergoeding bij kinderen met dyslexie

Scholen komen kinderen met dyslexie vaak tegemoet door bijvoorbeeld meer tijd te geven bij een toets en extra begeleiding. Maar hoe zit dat met de zorgverzekering?

Basisverzekering

Mits je de zorg start vanaf zeven tot dertien-jarige leeftijd én het kind een ernstige mate van dyslexie heeft, komt het met een basisverzekering al een heel eind. In dit geval krijgt het kind een vergoeding voor diagnose en behandeling. Is je kind ouder of niet ernstig dyslectisch, dan is een aanvullende verzekering afsluiten een andere oplossing.

Regels omtrent ernstig dyslectisch

Om ervoor te zorgen dat niet alle kinderen met leesproblemen in aanmerking komen voor een dyslexie-onderzoek, heeft de school de functie van poortwachter. De school moet in een leerlingdossier onderbouwen waarom zij denken dat een kind ernstige dyslectisch is. De vergoeding voor dyslexiezorg is voornamelijk bedoeld voor leerlingen met een E-score voor lezen en leerlingen met een D-score voor lezen en een E-score voor spellen, hoewel het hebben van E-scores geen vaste regel is. Andere zaken kunnen ook van belang zijn, zoals hoogbegaafdheid of een doublure. Als uit het diagnostisch onderzoek blijkt dat het kind toch geen ernstige dyslexie heeft, dan betaalt de verzekering de gemaakte kosten.

Een select groepje

Waarom alleen kinderen met ernstige dyslexie in aanmerking komen voor een vergoeding, is omdat de vergoedingsregeling zich richt op leerlingen die de meeste moeite hebben met  lezen en/of spellen tijdens de lessen. Deze leerlingen hebben een grote achterstand in de ontwikkeling van het lezen en/of spellen. Extra begeleiding levert vaak onvoldoende verbetering op. Deze groep kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie heeft het meest aan diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg.

Regels omtrent minder ernstige dyslexie

Kinderen die geen ernstige dyslexie hebben, maar wel hinder ondervinden met lezen en/of spellen tijdens de lessen kunnen ondersteuning krijgen. Deze kosten zijn dan wel vaak voor eigen rekening. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gekwalificeerd deskundig onderzoek. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat  er sprake is van E-scores en een leerlingdossier is niet nodig. Wil je weten wat jouw zorgverzekeraar precies vergoedt? Kijk dan op zorgverzekering.net.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!