Duurdere zorgpremie 2015 nog niet zeker

Gisteren werd bekend dat volgens de richtlijnen van het kabinet de zorgpremie voor 2015 zo´n 10 euro per maand duurder zou worden. Zowel experts, politici als de Consumentenbond melden dat een verhoging van de zorgpremie nog niet zeker is. De nominale premie is een richtlijn voor verzekeraars, en de afgelopen twee jaar zat de minister er ook al 100 euro naast als we de nominale premie vergelijken met de daadwerkelijk gemiddelde premie van de zorgverzekeraars. De uiteindelijke premies worden bepaald door de verzekeraars zelf en kunnen daarom per verzekeraar verschillen. De reserves van de verzekeraars spelen daar uiteraard ook een rol in. Het kan heel goed zijn dat verzekeraars nog voldoende reserves hebben, waardoor zij de premies laag kunnen houden. Bovendien hebben verzekeraars er baat bij om de premies zo laag mogelijk in te zetten, om te kunnen concurreren.

Factoren

Naast de omvang van de reserves van de verzekeraars, spelen meerdere factoren een rol bij het bepalen van de hoogte van de premie. Zo zijn er bijvoorbeeld de extra taken die zorgverzekeraars erbij krijgen en waardoor hun kosten hoger worden. Dat geldt echter voor alle zorgverzekeraars. Los van elkaar zullen zij hun premies vast gaan stellen. Er zullen altijd zorgverzekeraars zijn die flink laag inzetten vanwege concurrentie. Dit jaar is het voor verzekeraars extra moeilijk om de premies vast te stellen. De overheveling van zorgtaken van de overheid naar de gemeenten en verzekeraars zorgt voor veel onduidelijkheid. Ook is er het afgelopen jaar veel veranderd, bijvoorbeeld in de GGZ. Daarnaast zijn veel ziekenhuisrekeningen over het afgelopen jaar nog niet goedgekeurd, waardoor de ziekenhuiskosten weinig inzichtelijk zijn. Alles bij elkaar zijn er vele factoren die het bepalen van de premie voor zorgverzekeraars bemoeilijken. In elk geval kan er zeker nog niet gesteld worden dat de zorgpremie in 2015 zo´n 10 euro per maand duurder wordt. Het is heel goed mogelijk dat deze zelfs goedkoper wordt.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!