Dure ziekenhuisbezoeken kunnen vaak gratis bij huisartsenpost

huisartsenpostVeel mensen gaan naar de spoedeisende hulp terwijl zij ook op de huisartsenpost behandeld zouden kunnen worden. Op zich niet zo erg, zou je denken, als ze op de spoedeisende hulp ook gewoon geholpen worden. Er is echter een belangrijk verschil: zorg van de spoedeisende hulp in het ziekenhuis valt onder het eigen risico, terwijl voor zorg van de huisartsenpost geen eigen risico van toepassing is. Dat betekent dat er na een bezoekje aan het ziekenhuis een torenhoge rekening op de mat kan vallen en dat weten veel mensen niet. De PvdA wil dat dat verandert. Van de patiënten die op de spoedeisende hulp binnenkomen, heeft zo’n 30 procent geen doorverwijzing. Maar liefst de helft daarvan had ook op een huisartsenpost behandeld kunnen worden. De PvdA stelt daarom Kamervragen aan minister Schippers van Volksgezondheid. Wanneer een huisarts niet aanwezig is, belanden mensen vaak op de spoedeisende hulp, zonder dat zij weten dat een hoge rekening daarvan het gevolg kan zijn. Op de spoedeisende hulp wordt specialistische zorg verleend, die daardoor duurder is. Het minimale eigen risico is in 2014 360 euro. Daarnaast zijn er veel mensen die hebben gekozen voor een maximaal vrijwillig eigen risico, wat kan oplopen tot een totaalbedrag van 860 euro. Mensen kunnen na zo’n bezoekje aan de spoedeisende hulp onaangenaam verrast worden door zo’n hoge rekening.

Goede samenwerking

In sommige regio’s gaat het al wel goed, namelijk op locaties waar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis en de huisartsenpost onder één dak vallen. Daar worden patiënten die ook behandeld kunnen worden op de huisartsenpost direct doorgestuurd wanneer zij zich bij de spoedeisende hulp melden. De PvdA wil nu dat er geen verschillen meer tussen regio’s blijven bestaan. De samenwerking in alle regio’s moet worden geoptimaliseerd en bovendien moeten patiënten beter worden voorgelicht over de verschillen in kosten. Op dit moment wordt bekeken of het een optie zou zijn om patiënten op de spoedeisende hulp tegen een huisartsentarief te behandelen.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!