Donortransplantatie en Transplantatiezorg

Om donortransplantatie en transplantatiezorg te kunnen definiëren, beginnen wij eerst met het definiëren met ‘donor.’ Een donor is een persoon die tijdens het leven of na het overlijden, zijn of haar bezit geeft aan iemand of aan een organisatie. Dat bezit kan variëren van geld tot organen en andere lichamelijke dingen als, sperma, melk(moedermelk), weefsel, bloed. We zullen ons richten op het doneren van organen.

Men heeft zelf de keus om een orgaandonor te zijn of niet. Tijdens het leven kan een donor ook een orgaan afstaan aan iemand die het hard nodig heeft. Dat noemen wij een donortransplantatie. Een transplantatie is het (deels) vervangen van een slecht of niet meer functionerend orgaan bij een persoon. Het ontbreken van dat orgaan moet het leven van de donor zelf niet in gevaar brengen. Na het overlijden van de donor is de donor in staat alles van het menselijk lichaam te doneren.

Wat moet ik allemaal weten als orgaandonor?

Als donor bent u bereid alles af te staan van uw menselijk lichaam. Tijdens het leven bent u bereid bepaalde organen af te staan aan een persoon die dat nodig heeft: een nier, een deel van de longen, een deel van de lever enzovoort. Voordat dit proces in werking kan worden gezet, moeten er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • Bij het doneren van een orgaan mag het niet schadelijk zijn voor het leven van de donor. Soms wordt er een uitzondering gemaakt, omdat de ontvanger bijvoorbeeld in levensgevaar verkeerd, en er geen andere oplossingen zijn.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen alleen, met toestemming van de ouders, organen doneren die weer kunnen aangroeien: weefsel, beenmerg, een deel van de lever.
 • De donor mag geen geld verdienen aan de donortransplantatie.
 • De donor mag niet onder druk worden gezet.

Waar moet ik als donor ontvanger opletten?

 • Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, dient u een verzekering te hebben afgesloten.
 • De donor die u een orgaan geeft, moet toestemming hebben gehad en een voorschrift van een huisarts of ander medische specialist hebben gehad.
 • Als laatste moet de specialist die het gedoneerde orgaan bij u inbrengt, wettelijk en vakkundig in staat zijn om de ingreep te kunnen volbrengen. Ook moet de plaats waar de operatie zich bevindt een wettelijk erkende transplantatiecentrum zijn.

Donortransplantatie & vergoedingen

Transplantatiezorg is verzekerd vanuit de basisverzekering. Als donor ontvanger bent u verzekerd voor:

 • Zorg bij het uitkiezen van een donor.
 • Zorg voor het verwijderen van het orgaan van de donor.
 • Het onderzoeken, bewaren en vervoeren van het orgaan.
 • De kosten van de opname in een instelling waar de operatie plaatsvindt.
 • Het vervoer. Dat wil zeggen dat u het vervoer naar de instelling waar de donor zich bevindt, vergoed krijgt.
 • Het vervoer van en naar Nederland als uw donor in het buitenland woont en een nier, beenmerg of lever afstaat.

De donor is, als de donor ontvanger een verzekering heeft afgesloten, ook verzekerd tegen de vergoedingen van de donor ontvanger.

Als donor krijgt u voor de transplantatie een vergoeding. Nee, dat betekent niet dat u geld krijgt voor het afstaan van organen. Het betekent dat u de de onkosten van de voorbereiding, de operatie en behandelingen van de herstelperiode niet zelf hoeft te betalen. Ook als de operatie om een of andere reden niet kan doorgaan, kunt u daar vergoeding voor krijgen.  Ik krijgt onder andere vergoeding voor:

 • Medische kosten die uw verzekering niet vergoedt.
 • Eigen bijdrage (indien nodig).
 • Reis – en verblijfskosten.
 • Opvang van kinderen.

Hoe zit dat met mijn eigen risico?

De kosten van de transplantatiezorg tellen mee voor het ‘verplicht eigen risico.’ Eventueel ook voor het ‘vrijwillig eigen risico.’

Het verplicht eigen risico & vrijwillig eigen risico Iedereen vanaf 18 jaar die van de medische zorg gebruikmaakt heeft een verplicht eigen risico. Dat bedraagt in 2013 350 euro. In 2014 zal dit bedrag oplopen tot 360 euro.  Naast het verplicht eigen risico is er ook een mogelijkheid om een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Deze wordt vaak afgesloten door verzekerden die bijna geen zorgkosten maken. Het eigen vrijwillig risico geldt voor zorg in uw basispakket.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!