Dialyse en uw zorgverzekering

Wanneer de nieren van de mens niet meer volledig zelf werken, krijgt u een nierdialyse. Kortweg ook wel dialyse genoemd. Een nierdialyse kan op twee manieren gebeuren. De ene optie is het bloed spoelen door een kunstnier. Dit heet hemodialyse, en de tweede optie is peritoneaaldialyse. Hierbij krijgt u een buikspoeling. Een nierdialyse is nodig wanneer de nieren voor 60-70 of voor een hoger percentage niet meer goed functioneren.

De behandeling

Als je nieren niet meer goed functioneren, kunnen zij het bloed niet meer goed filteren. De beste oplossing bij het uitvallen van de functies van de nieren, is het krijgen van een nierdonor. Bij hemodialyse dient een kunstnier als een filter. Deze filter zorgt er voor dat bepaalde stoffen worden doorgelaten en anderen juist tegen gehouden worden.

Bij de peritoneaaldialyse wordt er eigenlijk het zelfde gedaan. Er wordt een halfdoorlatend vlies gebruikt, dit is uw eigen buikvlies (peritoneum). Deze vlies wordt gebruikt als dialysefilter tussen uw bloed en een spoelvloeistof.  Echter vervangt een dialyse maar 10 tot 15 procent van de originele functie van uw nieren. Dit volstaat voor de belangrijkste lichaamsfuncties, maar is veel te weinig voor een gezond en comfortabel leven.

Naast deze behandeling moet u vaak een streng dieet volgen, waarmee u uw nieren zo min mogelijk belast. Dit dieet bestaat meestal uit kalium-, zout-, en eiwitarm voedsel. Het dieet wordt op u persoonlijk afgesteld. De aangepaste voeding zorgt er voor dat er minder giftige stoffen in uw lijf terecht komen. Ook komt u vaak op controle bij uw arts. U kunt uw dialyse soms ook thuis doen.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

In de meeste gevallen wordt een redelijk deel voor uw nierdialyse gefinancierd door uw zorgverzekeraar. Als u thuis uw nierdialyse doet krijgt u onder andere de volgende kosten vergoed: de apparatuur, energiekosten, medische zorg en bijvoorbeeld aanpassingen in de woning.

Doet u uw nierdialyse bij een gecontracteerde zorginstelling, dan krijgt u vaak 100% vergoed met een aanvullende zorgverzekering. Is dit bij een niet-gecontracteerde zorginstelling, dan wordt vaak 50% van  de kosten vergoed. Ook zijn er verschillende kosten voor het hebben van een nierdialyse in het ziekenhuis of als u dit thuis doet.

Vergelijk wat u zorgverzekering vergoedt op Zorgverzekering.net.

Meer interessante artikelen

Discussieer mee!